DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analiz Değerl. ve Gübre Program. * BBT   454 8 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Emin Bülent ERENOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.EMİN BÜLENT ERENOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, hem bitkisel gelişim dönemi öncesinde yapılan toprak ve bitki analizlerinin hem de bitkisel gelişim dönemi içerisinde yapılan bitki analizlerinin sonuçlarından yararlanarak, gübreleme programlarının hazırlanması ve gerekli durumlarda anlık müdahalelerin yapılabilmesi için gerekli altyapı bilgilerinin verilmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
i) Bitkilerin topraktan besin elementi sağlanmasını etkileyen toprak ve bitki faktörleri, ii) topraklarda gübre olarak uygulanan besin elementlerinin davranışlarını etkileyen süreçler, iii) toprak örnekleme yöntemlerini etkileyen kriterler, iv) toprak analizlerinin problem çözmede, besleme programlarının gözlenmesinde, sezon öncesi ve içi besin yönetiminde kullanımı, v) besin önerilerinde kullanılan farklı yaklaşımlar, vi) bitki analizlerinin problem çözmede, besleme programlarının gözlenmesinde, sezon öncesi ve içi besin yönetiminde kullanımı, vii) bitki analiz sonuçlarını etkileyen faktörler, viii) bitkilerin bitki analiz sonuçlarına bağlı olarak uygulanacak besine karşı verilebilecekleri yanıtlar, ix) yapılacak toprak ve bitki analizlerinin sonuçlarına göre gübre uygulama dozlarının hesaplanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve 4D (doğru) Bitki Besleme Ön okuma
2 Bitkilerin topraktan besin sağlamasını etkileyen toprak ve bitki faktörleri Ön okuma
3 Besin önerilerinde kullanılan farklı yaklaşımlar Ön okuma
4 Toprak örnekleme yöntemlerini etkileyen kriterler Ön okuma
5 Gübre olarak uygulanan besin elementlerinin topraklardaki davranışlarını etkileyen süreçler Ön okuma
6 Toprak analizlerinin problem çözmede, besleme programlarının gözlenmesinde, sezon öncesi ve içi besin yönetiminde kullanımı Ön okuma
7 Bitki analizlerinin problem çözmede, besleme programlarının gözlenmesinde, sezon öncesi ve içi besin yönetiminde kullanımı Ön okuma
8 ARA SINAV
9 Bitki analiz sonuçlarını etkileyen faktörler Ön okuma ve literatür tarama
10 Bitki bitki analiz sonuçlarına bağlı olarak, bitkilerin uygulanacak besine verebilecekleri yanıtlar Ön okuma ve literatür tarama
11 Yapılacak toprak ve bitki analiz sonuçlarına göre gübre uygulama dozlarının hesaplanması Ön okuma
12 Yapılacak toprak ve bitki analiz sonuçlarına göre gübre uygulama dozlarının hesaplanması Ön okuma ve hesaplama
13 Yapılacak toprak ve bitki analiz sonuçlarına göre besin yönetim programlarının hazırlanması Ön okuma
14 Yapılacak toprak ve bitki analiz sonuçlarına göre besin yönetim programlarının hazırlanması Ön okuma ve literatür tarama
15 Yapılacak toprak ve bitki analiz sonuçlarına göre besin yönetim programlarının hazırlanması Ön okuma ve literatür tarama
16-17 DÖNEM SONU SINAVI

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar