DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fertigasyon * BBT   457 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Emin Bülent ERENOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.EMİN BÜLENT ERENOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, hem suyun yetersiz olduğu koşullarda sudan tasarruf yapma hem de girdi maliyetleri yüksek ve hammaddeleri sınırlı olan gübrelerin kullanım etkinliklerini artıran sulama suyuyla gübrelemenin (fertigasyon) temel prensiplerini verip, pratikteki uygulamalarının yönetimini ve bu yönetim için gerekli olan donanımların tanıtılmasının amaçlamaktadır
Dersin İçeriği
Fertigasyonla ilgili temel teorik bilgilerin öğrencilerle buluşturulması amaçlanan bu derste genel hatlarıyla; bitki besleme ve bitki besin elementleri, fertigasyon ve fertigasyon yönetmleri, fertigasyon uygulamalarındaki yenilikler, fertigasyonun ana prensipleri, fertigasyonda kullanılan enjeksiyon yöntemleri, bitki-fertigasyon yönetimi, fertigasyonda kullanılan gübreler ve enjeksiyon oranlarının hesaplanması ve çeşitli kültür bitkilerinde fertigasyon uygulamalarına ait bilgiler verilecektir

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki Besleme ve Bitki Besin Elementleri Ön okuma
2 Fertigasyon ve Fertigasyon Yöntemleri Ön okuma
3 Fertigasyon Uygulamalarındaki Yenilikler Ön okuma
4 Fertigasyonun Ana Prensipleri Ön okuma
5 Fertigasyonun Ana Prensipleri Ön okuma
6 Fertigasyonda Kullanılan Enjeksiyon Yöntemleri Ön okuma
7 Bitki-Fertigasyon Yönetimi Ön okuma
8 ARA SINAV
9 Bitki-Fertigasyon Yönetimi Ön okuma ve literatür tarama
10 Bitki-Fertigasyon Yönetimi Ön okuma ve literatür tarama
11 Fertigasyonda Kullanılan Gübreler ve Enjeksiyon Oranlarının Hesaplanması Ön okuma
12 Fertigasyonda Kullanılan Gübreler ve Enjeksiyon Oranlarının Hesaplanması Ön okuma ve hesaplama
13 Kültür Bitkilerinde Fertigasyon Uygulamaları Ön okuma
14 Kültür Bitkilerinde Fertigasyon Uygulamaları Ön okuma ve literatür tarama
15 Kültür Bitkilerinde Fertigasyon Uygulamaları Ön okuma ve literatür tarama
16-17 DÖNEM SONU SINAVI

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar