DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sürdürülebilir Toprak Yönetimi * BBT   458 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İsmail ÇELİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.İSMAİL ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, tarımsal arazilerin sürdürülebilirlik kullanımı çerçevesinde toprakların bilimsel, uygun ve akılcı kullanımını, arazilerin korunması ve geliştirilmesi için gerekli toprak yönetim ve uygulamalarının öğrencilere tanıtımını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Toprak yönetimi; Toprak yönetiminin bir unsuru olarak toprak ve Türkiye topraklarına genel bir bakış. Toprakta adhezyon ve kohezyon ilişkileri; Toprak tavı ve kıvamı; Toprak işleme ve işleme sistemlerinin seçiminde etkili faktörler. Sürdürülebilir toprak yönetiminde korumalı ve geleneksel işleme sistemleri ve bunların temel prensipleri; Tohum yatağının hazırlanması; Kültivasyon; Toprak işlemede sıkışma problemleri ve çözüm yöntemleri; Toprak yorgunluğu ve nedenleri; Sürdürülebilir ve geleneksel tarım sistemleri; Toprak neminin kayıpları ve düzenleme yolları; Kurak ve yarı kurak bölgelerde nadas uygulamaları, Hassas tarım ve uygulama prensipleri, Toprak erozyonu ve kontrol edilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sürdürülebilir toprak yönetimi tanımları, arazi ve toprak kavramları, tarımda sürdürülebilirliğin mantığı. Ön Okuma
2 Toprak-iklim-insan ilişkilerindeki uyum ve düzenin sürdürülebilir toprak yönetimine etkileri. Ön Okuma
3 Toprak yönetiminin bir unsuru olarak toprak ve Türkiye topraklarına genel bir bakış. Ön Okuma
4 Toprak tavı, tavın göstergeleri, toprakta tavın ölçülmesi.Toprak tavı-bitki gelişimi-toprak işleme istekleri. Toprak tavı açısından bir toprak profili Ön Okuma
5 Toprak kıvamı, kıvamı etkileyen kuvvetler ve faktörler. Toprak-su siteminde nem içeriğine bağlı olarak toprak kıvamı ve özellikleri. Ön Okuma
6 Toprak işleme ve işlemenin amaçları. Sürdürülebilir toprak yönetiminde işlemenin yeri ve önemi. Toprak işlemeyi etkileyen faktörler ve işlemede karşıl Ön Okuma
7 Tohum yatağının hazırlanması, iyi bir tohum yatağının nitelikleri, tohum yatağının hazırlanmasında toprak işlemenin rolü ve önemi. Ön Okuma
8 Ara sınav Ara sınav
9 Kültivasyon ve amaçları. Sürdürülebilir toprak yönetiminde toprak sıkışmasının nedenleri, göstergeleri ve çözüm önerileri. Ön Okuma
10 Toprak işleme sitemleri ve bunların seçiminde etkili faktörler, toprak işlemenin toprak özelliklerine etkileri. Ön Okuma
11 Toprak yorgunluğu, toprak yorgunluğunun nedenleri ve çözüm önerileri. Ön Okuma
12 Geleneksel tarım ve organik tarım sistemlerinin sürdürülebilir toprak yönetimi açısından değerlendirilmesi. Ön Okuma
13 Sürdürülebilir toprak yönetiminde toprak kalitesinin yeri ve önemi. Toprak kalitesinin temel göstergeleri. Ön Okuma
14 Nadas ve nadasın Türkiyedeki uygulamaları. Nadas uygulamalarında karşılaşılan sorunlar. Kurak ve yarı kurak bölgelerdeki su depolamanın önemi, amacı Ön Okuma
15 Hassas tarım ve uygulamaları. Ön Okuma
16-17 Final Sınavı Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar