DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Minarel Beslenme-bitki Sağlığı İlişkileri * BBT   464 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Selim EKER
Dersi Verenler
Prof. Dr.SELİM EKER1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SAADETTİN BALOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde mineral besin elementlerinin eksikliği ve fazlalığında (toksisitesinde) yapraklarda ve generatif organlarda ortaya çıkan semptomların (Kloroz, nekroz ve deformasyonları) tanınması; mineral besin elementlerinin ve bitkilerde eksik, normal ve toksik olduğu durumlarda yapraklardaki konsantrasyonları. Beslenme bozuklukları ile hastalık belirtileri arasındaki farklar, elementlerin eksikliği veya fazlalığında bitkide görülen hastalık ve zararlılar, mineral beslenme bozuklarına karşı alınabilecek önlemler
Dersin İçeriği
Mineral Beslenme Bozukluğu kavramı. Mineral beslenme bozukluklarının nedenleri, Mineral beslenme bozukluklarının tanımlanması teşhisi, Mineral beslenme ve hastalık simptomlarının karşılaştırılması Mineral belenme bozukluklarının giderilmesi için alınabilecek önlemler N,P, K, Ca, Mg, S, Fe, Zn, Mn, Cu,B ve Mo beslenmesi ile hastalık ve zararlı ilişkisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mineral Beslenme Bozukluğu kavramı ders notları ve kaynak kitaplar
2 Mineral beslenme bozukluklarının nedenleri ders notları ve kaynak kitaplar
3 Mineral beslenme bozukluklarının tanımlanması teşhisi ders notları ve kaynak kitaplar
4 Mineral beslenme bozuklarının tanımlanması ve teşhisi ders notları ve kaynak kitaplar
5 Mineral beslenme ve hastalık simptomlarının karşılaştırılması ders notları ve kaynak kitaplar
6 Mineral belenme bozukluklarının giderilmesi için alınabilecek önlemler ders notları ve kaynak kitaplar
7 N beslenmesi ile hastalık ve zararlı ilişkisi ders notları ve kaynak kitaplar
8 Ara sınav Genel çalışma
9 P beslenmesi ile hastalık ve zararlı ilişkisi ders notları ve kaynak kitaplar
10 K beslenmesi ile hastalık ve zararlı ilişkisi ders notları ve kaynak kitaplar
11 Ca beslenmesi ile hastalık ve zararlı ilişkisi ders notları ve kaynak kitaplar
12 Mg ve S beslenmesi ile hastalık ve zararlı ilişkisi ders notları ve kaynak kitaplar
13 Fe, Zn beslenmesi ile hastalık ve zararlı ilişkisi ders notları ve kaynak kitaplar
14 Mn ve Cu beslenmesi ile hastalık ve zararlı ilişkisi ders notları ve kaynak kitaplar
15 B ve Mo, Ni beslenmesi ile hastalık ve zararlı ilişkisi ders notları ve kaynak kitaplar
16-17 Final sınavı Genel çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar