DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Hastalıkları * BKP   357 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Saadettin BALOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.SAADETTİN BALOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kültür bitkilerinde hastalık oluşumu ve gelişimi, fitopatolojide temel kavramlar biyotik ve abiyotik faktörler nedeniyle zarar gören bitkilerde hastalık-konukçu etkileşimleri, hastalanan bitkilerde meydana gelen fizyolojik ve anatomik değişimler, oluşan belirtiler, hastalık etmenlerinin etiyolojisi, tanınmaları, yayılma ve dağılma yolları, infeksiyon yapma koşulları, etmenlerin çoğalmaları, hayat döngüleri ve mücadele yöntemleri ile ilgili temel ve genel kavramları geliştirmek ve önemli bitki hastalıklarını tanıtmak, mücadele yöntemleri hakkında bilgiler vermek
Dersin İçeriği
Kültür bitkilerinde zararlı olan fungal,bakteriyel ve viral hastalık etmenleri ile abiyotik faktörlerin neden olduğu hastalıklar, tanılanması, etiolojisi, epidemiyolojisi ve mücadeleleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 GİRİŞ - Tarım ve Bitki Hastalıkları, Fitopatoloji Bilimi, Tarihçe, Genel Sınıflandırma Ödev verilmesi Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı
2 Parazitizm ve Hastalık Gelişimi,Patojenler Bitkilere Nasıl Saldırır Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı
3 Hastalıklar Ürünleri Nasıl Etkiler, Bitki Hastalıkları Epidemiyolojisi Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı
4 Bitki Hastalıklarının Genetiği ve Patojenlere Karşı Bitki Savunma Mekanızmaları Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı
5 Abiyotik Hastalıklar ve Hastalık Gelişimi Üzerine Çevrenin Etkisi Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı
6 Prokaryotlar (Bakteriler vd) Tarafından Neden Olan Hastalıklar Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı
7 Fungusların Ekolojik, Ekonomik, Patolojik Özellikleri ve Sınıflandırılmaları, Funguslar Tarafından Neden Olunan Hastalıkları Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı
8 Ara Sınav işlenilen konuları kapsayacak şekilde
9 Virüsler ve benzeri diğer etmenler tarafından Neden Olunan Hastalıklar Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı
10 Bitki Patojenlerinin Tanılanması - oluşturdukları genel belirtiler ve hastalık tespit yöntemleri Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı
11 Meyve yetiştiriciliğinde önemli hastalıklar (Belirtilreri, tanınması, yayılma yolları, önemi) Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı
12 Sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde önemli hastalıklar (Belirtilreri, tanınması, yayılma yolları, önemi) Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı
13 Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde önemli hastalıklar (Belirtilrei, tanınması, yayılma yolları, önemi) Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı
14 Bitki besleme -toprak ve bitki sağlığı ilişkileri Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı
15 Bitki besleme -toprak ve bitki sağlığı ilişkileri Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı
16-17 Final sınavı işlenilen konuları kapsayacak şekilde

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar