DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Güvenliği ve Mikrobiyoloji Kalite Kontrol * G   330 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Işıl VAR ÖNGEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.IŞIL VAR ÖNGEL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ZERRİN ERGİNKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tüketilen gıdaların ve bunların güvenlik konularının farkında olunması ve bilinçli tüketicilerin ve üreticilerin yetiştirilmesi. Bilimsel olarak, bu süreçlerde, gıda güvenliği mekanizmasının işleyişi ve çalışması ile ilgili bilgi ve altyapıyı nasıl artıracağı amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Süt süt ürünleri, et ve et ürünleri, yumurta, hububat ve ürünleri, Bitkisel yağ ve margarin, özel gıdalar (kakao, kahve, çikolata, şekerlemeler, tuz, baharat vb), sebze-meyve ve ürünlerinin mikrobiyolojik kalitesi ve nasıl kontrol edilecekleri, , su mikrobiyolojisi , Tüm bu gıda grubu üretim, depolama, dağıtım ve tüketiciye ulaştırılmasında gıda güvenliği sistemleri ile nasıl çözümler yaratılabileceği, gıda sanayinde denetim ve kontroller, uluslararası ve ulusal regülasyonlar ve uygulamaları konularında bilgi sunulacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin kapsamı ile ilgili bilgilendirme ve kaynak kitap tanıtımı, genel mikrobiyoloji ve gıda mikrobiyolojisi ders bilgilerinin kısa aktarımı Genel mikrobiyoloji ve gıda mikrobiyolojisi ders notlarının gözden geçirilmesi
2 Gıda güvenliği tanımı ve içeriği, güvenli gıda üretimine yönelik sistemler ve HACCP Ders notundaki ilgili konular
3 Hastalığa neden olan gıda kaynaklı kusurlar, gıdalardaki mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal tehlikeler Ders notundaki ilgili konular
4 Risk analizi, mikrobiyel kalite yaklaşımları Ders notundaki ilgili konular
5 Gıdalarda bulunan mikrobiyolojik tehlikelerin tanımlanmasında kullanılan yöntemler Ders notundaki ilgili konular
6 Mikrobiyolojik kriterler, hızlı sayım ve tanım yöntemleri Ders notundaki ilgili konular
7 Meyve -sebze ve ürünlerinde mikrobiyolojik kalite kontrol ve güvenli üretim Ders notundaki ilgili konular
8 Et ve ürünlerinde mikrobiyolojik kalite kontrol ve güvenli üretim (kırmızı et, kanatlı et ve su ürünleri) Ders notundaki ilgili konular ve bu konuyla ilgili makaleler
9 ARA SINAVI Ara sınava kadar işlenmiş konuları, önerilen kaynaklardan ve verilen ders notlarından çalışarak sınava hazırlanmak
10 Süt ve süt ürünlerinde mikrobiyolojik kalite kontrol ve güvenli üretim Ders notundaki ilgili konular ve bu konuyla ilgili makaleler
11 Tahıl ve tahıl bazlı ürünlerde mikrobiyolojik kalite kontrol ve güvenli üretim Ders notundaki ilgili konular ve bu konuyla ilgili makaleler
12 Yemeklik yağlarda mikrobiyolojik kalite kontrol ve güvenli üretim Ders notundaki ilgili konular ve bu konuyla ilgili makaleler
13 Baharat, tuz ve diğer özel gıdalarda ( kakao, çikolata, kahve, şekerlemeler vb) mikrobiyolojik kalite kontrol ve güvenli üretim Ders notundaki ilgili konular ve bu konuyla ilgili makaleler
14 Yumurtalardaki riskler ve gıda güvenliğinin sağlanması Ders notundaki ilgili konular ve bu konuyla ilgili makaleler, gazete haberleri ve son gelişmeler
15 İçme ve kullanma sularında mikrobiyolojik kalitenin belirlenmesi ve sağlanması Ders notundaki ilgili konular
16-17 YIL SONU SINAVI Dönem süresince işlenmiş konuları, önerilen kaynaklardan ve verilen ders notlarından çalışarak sınava hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar