DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Hukuku * TEP   382 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Müge DAVRAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MÜGE DAVRAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kırsal alanda tarımsal faaliyetlerle uğraşan insanların gerek birbirleriyle, gerekse toprak mülkiyet sisteminden kaynaklanan hukuki sorunlarına teorik düzeyde bakış açısı kazandırmak; tarımsal üretimin temel ögesi olan toprak ve bunun dışında mera, su, çevre, orman ve tarım işçileri ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Hukuk ve Tarım Hukuku üzerine genel bilgiler; Toprak hukukunun tarihi gelişimi (16-19. Yüzyıl Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi); Tarım Hukuku yönünden medeni kanun (Ayni hak; taşınır-taşınmaz eşyalar, zilyedlik, tapu sicili, mülkiyet kavramı, taşınmaz mülkiyetin kazanılması-kaybedilmesi vb. kurallar); Tarım hukuku yönünden borçlar kanunu (Ürün ve adi kira, kiracılık ve ortakçılık ile ilgili kurallar); Ülkemizdeki başlıca reform çalışmaları kapsamında kamulaştırma, toprak dağıtımı (Çiftçilerin seçimi, toprak genişliği, devralma bedeli vb. yasal düzenlemeler); Arazi toplulaştırması; Çeşitli ülkelerde tarım topraklarının amaç dışı kullanımı ve bunu önleyici yasal düzenlemeler; Mera hukuku; Sular hukuku; Tarım işçileri ve çalışma koşulları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hukuk ve Tarım Hukuku ile İlgili Genel Bilgiler Ders notu ve önerilen kaynaklar
2 Toprak Hukukunun Tarihi Gelişimi (16-19. Yüzyıl Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi) Ders notu ve önerilen kaynaklar
3 Toprak Hukukunun Tarihi Gelişimi (devam) Ders notu ve önerilen kaynaklar
4 Tarım Hukuku Yönünden Medeni Kanun Ders notu ve önerilen kaynaklar
5 Tarımsal İşletmeler için Özel Miras Kuralları ve Tarım Hukuku Yönünden Borçlar Kanunu Ders notu ve önerilen kaynaklar
6 Tarım Hukuku Yönünden Borçlar Kanunu (devam) Ders notu ve önerilen kaynaklar
7 Ülkemizdeki Başlıca Toprak ve Tarım Reformu Çalışmaları Ders notu ve önerilen kaynaklar
8 Arazi Toplulaştırması Ders notu ve önerilen kaynaklar
9 Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı ve Bunu Önleyici Yasal Düzenlemelerin Çevre Politikaları Açısından Değerlendirilmesi Ders notu ve önerilen kaynaklar
10 Mera Hukuku, Sular Hukuku Ders notu ve önerilen kaynaklar
11 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynaklar
12 Çevre Hukuku, Orman Hukuku Ders notu ve önerilen kaynaklar
13 Tarım İşçileri ve Çalışma Koşulları Ders notu ve önerilen kaynaklar
14 Genel Değerlendirme Ders notu ve önerilen kaynaklar
15 Genel Değerlendirme Ders notu ve önerilen kaynaklar
16-17 Final Sınavı Tüm ders notları ve önerilen kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar