DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hidroloji * TYS   355 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatih TOPALOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATİH TOPALOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hidrolojik ve meteorolojik verilerin toplanması, özetlenmesi, analizi, yorumlanması ve karara varılmasını öğretmek ve öğrencileri çalışma sonuçlarının yorumlarını bu esasa göre yapabilir duruma getirmek.
Dersin İçeriği
Hidrolojik çevrim; hidrometeorolojik veriler; buharlaşma, terleme, yağış; yüzey akışlar ve analizi; infiltrasyon; yer altı suları; yüzeysel akış; hidrograf analizleri; yağıştan yüzey akışın sezinlenmesi; rezervuar ve akış ötelenmesi; hidrolojide olasılık ve istatistik yaklaşımlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hidrolojinin tanımı, önemi, dalları ve tarihçesi. Hidrolojik çevrim ve sayısal değeri 1-13. sayfalar
2 Meteorolojik veriler 14-22. sayfalar
3 Buharlaşma ve terleme 23-63. sayfalar
4 Yağış oluşumu, çeşitleri, ölçülmesi; yağış kayıtlarının yorumu ve analizi, çift kütle çözümlemesi, alansal yağış, thiessen ve izohiyet yön 64-88. sayfalar
5 Yağış kayıtlarının yorumu ve analizi, şiddet-süre-tekerrür eğrisinin geliştirilmesi, derinlik-alan-süre ilişkileri 89-114. sayfalar
6 Kar, özellikleri, erime miktarı 115-124. sayfalar
7 İnfiltrasyon, etki eden etmenler, ölçümü, Horton f eğrisi yöntemi 125-150. sayfalar
8 Ara sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları kaynak kitaptan ve verilen sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.
9 Yer altı suyu oluşumu, akifer çeşitleri, yer altı suyuna ait tanımlar, kuyu hidroliği 151-182. sayfalar
10 Yüzeysel akış, debi-seviye-hız ölçümleri, anahtar eğrisi, debi gidiş çizgisi, debi süreklilik çizgisi, su toplama havzası özellikleri, Türkiye de akış 183-227. sayfalar
11 Hidrograf analizi, çeşitleri, elemanları; birim hidrograf ve çözümlemesi 228-246. sayfalar
12 Bileşik hidrograf, S hidrografı ve çözümlemesi 247-253. sayfalar
13 Sentetik birim hidrograflar 254-270. sayfalar
14 Yağıştan yüzey akışın sezinlenmesi (SCS yöntemi), pik yüzey akış sezinlemesi (Rasyonel ve McMath yöntemi) 271-293. sayfalar
15 Hidrolojide olasılık ve istatistik yaklaşım 313-350. sayfalar
16-17 YIL SONU SINAVI Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları kaynak kitaptan ve verilen sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar