DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Botanik * BBT   123 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Halil ÇAKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HALİL ÇAKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilim, Araştırma ve proje tanımları, Cevresel Etki Değerlendirmenin tarihsel gelişimi ve amaçlarını kavramak. Ülkemizdeki ve dünyadaki CED uygulamalarının önemi, CED projelerinin uygulanışını ve önemini kavramak
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında düşünülen insan faaliyetlerin çevreye olası etkilerinin ortaya çıkmadan önce çevresel riskin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için gerekli bilgi alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Risk değerlendirme uygulama, yönetim ve geliştirme kavramları ile ilgili öğrencilere gerekli kazanımların saglanması. Ulusal ve uluslararası sözleşmeler, doğa koruma alanında etkin olan gönüllü kuruluşların tanıtılması da bu dersin amacları içinde yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Botanik Biliminin sınıflandırılması Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
2 Sitoloji-Hücre bilimi Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
3 Hücre organelleri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
4 Hücre bölünmesi-mitoz, amitoz, mayoz Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
5 Histoloji-Doku bilimi Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
6 Dokuların sınıflandırılması Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
7 Meristem dokular Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
8 Sürekli dokular Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
9 vize sınavı sınava hazırlık
10 Organografi-Organ bilimi. Büyüme organları (Vejetatif organlar); Kök, Gövde, yaprak Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
11 Üreme Organları (generatif organlar): Çiçek, meyva, tohum Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
12 Çiçeklede tozlaşma ve döllenme Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
13 Meyve oluşumu ve meyve tipleri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
14 Bitkilerde üreme, Eşeyli ve Eşeysiz Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
15 Bitki Sistematiği Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
16-17 Büyük Bitki gruplarının Genel özellikleri. Büyüme ve gelişme fizyolojisi Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar