DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon * TBP   339 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Saliha KIRICI
Dersi Verenler
Prof. Dr.SALİHA KIRICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel olarak kaliteli tohumluk kullanımının bitkisel üretimdeki önemi, tohumluk kontrol ve sertifikasyonu nedir, neden gereklidir. Dünyada ve Türkiyedeki gelişimi, tohumluk yasanın amacı ve kapsamı, sertifikalı tohumluk üretimi, ürün cinslerine göre tarla standartları (ISTA), laboratuvar kontrolleri ve laboratuar testleri, özel tohumculuğunun genel durumunu anlatmaktır
Dersin İçeriği
Tohum morfolojisi ve fizyolojisi, çimlenme tohum ekolojisi, tohum üretiminin esasları (koruma ve izolasyon, ekim tarihi ve esasları, hasat) kurutma ve depolama, tarla kontrolü, tohumda örnek alma, tohum testleri (safiyet, çimlenme, ağırlık ve nem testleri, kalite ve tohum performansı, çeşit ayırımı, stres ve biyokimyasal testler), tohum sertifikasyonu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tohum ve tohumluk nedir, kaliteli tohumda aranılan özellikler, kaliteli tohumluk kullanımının bitkisel üretimdeki önemi. Tohumluk kontrol ve sertifikasyonu nedir, neden gereklidir. Dünyada ve Türkiyedeki gelişimi Ders notundaki ilgili konular
2 Tohumların morfolojisi ve fizyolojisi, çimlenme ve dormansi, çeşitli tohumların gösterilmesi (uygulama) Ders notundaki ilgili konular
3 Tohumluk ekolojisi, bitkisel gen kaynaklarının tohumculuk da önemi ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders notundaki ilgili konular
4 Sertifikalı tohumluk üretimi,5553 -yasanın amacı ve kapsamı, kimler tohum üretebilir, tohumluk üretimi yapacak özel sektör kuruluşları Ders notundaki ilgili konular
5 Tohumluk üretiminde tarla kontrolleri Ders notundaki ilgili konular
6 Tarla kontrol raporlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi, Ürün cinslerine göre tarla standartları (ISTA) Ders notundaki ilgili konular
7 Hasat sonrası tohumluklardan örnek alma Uygulama: Örnek almanın gösterilmesi Ders notundaki ilgili konular
8 Tohumluk örneklerinin resmi tohumluk laboratuvara gönderilmesi laboratuar kontrollerinin yapılması Ders notundaki ilgili konular
9 Ara sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak
10 Tohumluk sertifikaları: Islahcı tohumu, elit, orijinal, anaç, sertifikalı, Ders notundaki ilgili konular
11 Tohumluklarda uygulanan laboratuar standartları (ISTA), tohumluk etiketleri uygulama: Lab. analizleri için homojen örnek almanın gösterilmesi Ders notundaki ilgili konular
12 Çalışma örneğinin elde edilmesi fizik analiz (Safiyet analizi) kilogramda adet analizi çimlendirme testleri ağırlık testleri, nem analizi uygulama: Çimlendirme testi Ders notundaki ilgili konular
13 Çeşit ayırım yöntemleri uygulama: Öğrencilere bazı çeşit ayırım testlerinin ve tetrazolium testinin yaptırılması Ders notundaki ilgili konular
14 Tohum vigor (güç) testler-1 Ders notundaki ilgili konular
15 Tohum vigor (güç) testler-2 Ders notundaki ilgili konular
16-17 Yıl sonu sınavı Dönem süresince işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar