DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Tarihi ve Deontolojisi * ZMS   451 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.İBRAHİM ORTAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarım devrimini sağlayan koşullar, tarımın uygarlık tarihi içindeki yeri ve önemi, tarımın bugünü ve geleceği hakkında asgari bilgileri vermek, Ziraat Mühendisliğinin özlük hakları, Ziraat mühendisliği ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında farkındalık yaratmak, mesleğin yürütülmesinde toplumsal sorumluluk, mesleki dayanışma ve meslek etiği bilinci kazandırmak
Dersin İçeriği
Tarım Tarihinin tanımı ve kapsamı; Tarım öncesi topluluklarda avcılık, toplayıcılık; Tarım Devrimi; Mezopotamya, Mısır ve Anadolu da tarım; Sanayi devrimi ve tarıma etkileri; Cumhuriyet Döneminde tarım; Ziraat Mühendisliğinin tanımı ve kapsamı; Türkiye de Ziraat Mühendisliği hakkındaki mevzuat; Ziraat mühendislerinin mesleki örgütleri; TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, amaç ve işlevleri; Tarımsal Etik Kavramı ve Teorileri; Güncel tarımsal etik sorunları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım Tarihinin tanımı ve kapsamı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
2 Tarım öncesi topluluklarda avcılık, toplayıcılık Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
3 Tarım Devrimini doğuran koşullar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 Tarım Devrimi (Neolitik devrim) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
5 Mezopotamya, Mısır ve Anadolu da tarım Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
6 Sanayi devrimi ve tarıma etkileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 Osmanlılar döneminde tarım ve toprak işleme rejimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
8 Cumhuriyet Döneminde tarım; Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 Ara sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Ziraat Mühendisliğinin tanımı ve kapsamı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Tarımda Bilimsel Araştırma Etiği Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Ziraat mühendislerinin mesleki örgütleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Sürdürülebilir Tarım Ve Girdi Kullanımının Yaratacağı Etkiler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 Tarımsal Etik Kavramı ve Teorileri; Güncel tarımsal etik sorunları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
15 Genel Tekrar Tüm ders notları ve kaynaklar
16-17 Final Sınavı Tüm ders notları ve kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar