DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Bitki Gübre Analizleri * BBT   314 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayfer ALKAN TORUN
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYFER ALKAN TORUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprak, bitki ve gübre analizlerinin neden yapıldığı, analizlerin uygulanması, elementlerin analizine ilişkin yöntemleri öğrenmek, toprak analiz değerlerini sözkonusu toprakta yetişen bitkilere ait yaprak analiz değerleriyle ilişkilendirerek değerlendirilmesini öğrenmek, kaliteli bol ürün alınmasında temel girdi olan gübrenin önemini öğrenmek, buna dayanarak gübre analizlerini ve hesaplanmasını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Kaliteli ve bol ürün alınabilmesi için gerçekleştirilen çalışmaların yönetilmesinde araştırma ve gözlem aracı olarak toprak, bitki ve gübre analizlerinin öneminin irdelenmesi, sözkonusu analizlerin nasıl yapıldığı, toprak, bitki ve gübre analiz sonuçlarının hesaplanması, yorumlanması ve değerlendirilmesini içermektedir

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak, bitki ve gübre analizlerinin öneminin anlatılması Ders notları ve kaynak kitaplar
2 Toprak örneğinin nasıl alınması gerektiği ve analize hazırlanması Ders notları ve kaynak kitaplar
3 Toprakta bitkilerce alınabilir N, P ve K analizlerinin anlatılması Ders notları ve kaynak kitaplar
4 Toprakta bitkilerce alınabilir N, P ve K analizlerinin yapılması Ders notları ve kaynak kitaplar
5 Toprakta bitkilerce alınabilir Fe, Cu, Zn ve Mn analizlerinin anlatılması Ders notları ve kaynak kitaplar
6 Toprakta bitkilerce alınabilir Fe, Cu, Zn ve Mn analizlerinin yapılması Ders notları ve kaynak kitaplar
7 Toprak analiz sonuçlarının yorumlanması ve rapor hazırlanması Ders notları ve kaynak kitaplar
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar
9 Bitkilerde N, P ve K analizlerinin anlatılması Ders notları ve kaynak kitaplar
10 Bitkilerde N, P ve K analizlerinin yapılması Ders notları ve kaynak kitaplar
11 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar
12 Bitkilerde Fe, Cu, Zn ve Mn analizlerinin anlatılması Ders notları ve kaynak kitaplar
13 Bitkilerde Fe, Cu, Zn ve Mn analizlerinin yapılması Ders notları ve kaynak kitaplar
14 Bitki analiz sonuçlarının yorumlanması ve rapor hazırlanması Ders notları ve kaynak kitaplar
15 Mineral gübrelerde N, P ve K analizleri ve Organik gübrelerin analizi Ders notları ve kaynak kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar