DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Fiziği * BBT   385 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Alkhan SARIYEV
Dersi Verenler
Prof.ALKHAN SARIYEV1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel toprak fiziksel özelleiklerinin belirlenmesi, Toprak bünyesi ve Yapısı, Gözenklilik, Toprak suyu ve Toprak sıcaklığı, Havalanma konularının fiziksel verimlilik üzerinde etkilerini bilmektir.
Dersin İçeriği
Gözenekli Toprak Ortamı; Toprak bünyesi ve yapısı; Toprak su içeriği ve çeşitleri, potansiyeli, yarayışlılığı ve toprak su karakteristik eğrisi; Hidrolik iletkenlik, Toprakta suyun akımı, infiltirasyon; Toprak sıcaklığı ve toprakta ısı akımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak gözenekliliği;Topraklarda gözeneklerin sınıflandırılması; Topraklarda gözenek ölçümü; Toprak hacim ağırlığı Temel Toprak Bilgisi olmalı
2 Toprak bünyeyesi; Bünya analiz yöntemleri; Toprak yapısı; Toprak yapısının sınıflandırılması; Agregatların oluşumu (gelişimi) ve dayanıklılığı; Toprakta yapısal analiz ve ölçümü. Temel Toprak Bilgisi olmalı
3 Toprak su içeriği; Kütle esasına göre ölçüm; Hacim esasına göre su içeriği; Eşdeğer su derinliği; Doygunluk derecesi; Toprak su içeriğine ilişkin dönüşüm formülleri. Temel Toprak Bilgisi olmalı
4 Toprak su içeriğinin gravimetrik yöntemle ölçülmesi; Toprak su içeriğinin dolaylı olarak ölçülmesinde kullanılan yöntemler. PROBLEMLER Temel Toprak Bilgisi olmalı
5 Toprak suyu enerjisi ve ölçümü; Kapilerite; Toprak suyu potansiyeli/enerjisi ölçüm birimleri Temel Toprak Bilgisi olmalı
6 Suya doygun koşulardaki hareket; Darcy yasaı; Suya doymamış koşullardaki hareket Temel Toprak Bilgisi olmalı
7 Toprak suyu matriks yükünün ölçümü, tansiyometreler; Toprak suyu karakteristik eğrisi; Suyun toprakta tutulması; Bitkiye yararlı su. Temel Toprak Bilgisi olmalı
8 Ara Sınav Temel Toprak Bilgisi olmalı
9 Serbest drenaj yöntemi ile hidrolik iletkenlik ölçümü; Suya doygun koşullarda hidrolik iletkenlik (geçirgenlik) ölçümü; Sabit su yükü altında geçirgenlik ölçümü; Değişken su yükü altında toprak geçirgenliğinin ölçümü. Temel Toprak Bilgisi olmalı
10 Toprak içinde O2/CO2 hareketi, karışması ve nedenleri; Gaz difüzyonu ve temel kavramlar ; Toprakta gaz difüzyonu Temel Toprak Bilgisi olmalı
11 Toprakta tuz hareketinin matematiksel tanımı; Karışmalı yıkama; Yıkama denemeleri, temel kavramlar; Kılcal borularda yıkanma Temel Toprak Bilgisi olmalı
12 Toprakta ısı hareketine ilişkin genel tanımlar; Kondüksiyonla ısı iletiminin matematiksel tanımı Temel Toprak Bilgisi olmalı
13 Toprak sıcaklığının Sin fonksiyonu ile kestirimi ; Isı iletimi denkleminin Sin eğrisi çözümü . Temel Toprak Bilgisi olmalı
14 Toprak termal özelliklerinin belirlenmesi Temel Toprak Bilgisi olmalı
15 Toprakların Fiziksel Verimlilik Bakımdan değerlendirilmesi Temel Toprak Bilgisi olmalı
16-17 PROBLEM ÇÖZÜMLERİ Temel Toprak Bilgisi olmalı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar