DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Besleme * BBT   387 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bülent TORUN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA BÜLENT TORUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki besin elementlerinin bitkisel üretimde, ürün kalitesinde, çevre kirliliğinde rolünü göstermek. Bitkinin beslenmesini etkileyen toprak ve çevre faktörlerini bilmek.
Dersin İçeriği
Bitki besin elementlerin kaynakları, bitki besin elementlerin toprakta bulunma formları, bitki besin elementlerin kök bölgesine taşınma ve bitkilerce alınma mekanizmaları, bitki besin elementlerin bitki içindeki hareketliliği, dağılımı ve noksanlık belirtilerinin tanımlanması. Bitki besin elementlerin bitkinin fizyolojik ve morfolojik özellikleri üzerine olan etkisi. Bitki besin elementlerin bitkinin veriminde, kalitesinde ve hastalıklara karşı dayanıklılıktaki rollerinin açıklanması. Mineral beslenme bozukluklarına karşı alınabilecek önlemler ve bitkilerin bu mineral beslenme bozukluklarına karşı geliştirmiş oldukları adaptasyon mekanizmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki beslenmeye giriş Ders notları ve kaynak kitaplar
2 İyon alımını etkileyen temel faktörler Ders notları ve kaynak kitaplar
3 Bitki Besin element kavramı ve sınıflandırılmaları Ders notları ve kaynak kitaplar
4 Bitki Besin elementlerinin toprakta bulunuş formları Ders notları ve kaynak kitaplar
5 Bitki besin elementlerinin bitki kök bölgesine taşınması Ders notları ve kaynak kitaplar
6 Bitki besin elementlerin bitkilerce alımını etkileyen faktörler Ders notları ve kaynak kitaplar
7 Bitki besin elementlerin bitkideki hareketlilikleri ve dağılımı Ders notları ve kaynak kitaplar
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar
9 Bitkilerde azot beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
10 Bitkilerde fosfor ve potasyum beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
11 Ara Sınav Sınav sorusu hazırlama
12 Bitkilerde kalsiyum beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
13 Bitkilerde Mg ve S beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
14 Bitkilerde Fe ve Zn beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
15 Bitkilerde Mn, Cu, B, Mo beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar