DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak - Su Koruma * BBT   389 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İsmail ÇELİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.İSMAİL ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, toprak ve su korumanın temel prensipleri ile toprak erozyonunun oluşum mekanizmaları ve erozyon önlemenin yol ve yöntemlerinin öğrencilere tanıtımını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Toprak ve su koruma kavramları; Erozyonun oluşumu, mekanizması ve sınıflandırılması; Toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ile toprak-su koruma arasındaki ilişkiler. Türkiye deki erozyonun boyutları ve başlıca sebepleri; Toprak erodibilitesi; Erozyonun belirlenmesi ve önleme yöntemleri; Evrensel (üniversal) toprak kaybı eşitliği ve uygulamaları. Toprak su korumada mekanik ve kültürel önlemler; Teraslar ve uygulamaları; Rüzgar erozyonu ve sınıflandırılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak ve su korumanın tanımı. Su erozyonu çeşitleri, oluşumları ve tanımları. Ön okuma
2 Arazi kullanım ve yönetiminin toprak korumadaki yeri ve önemi Ön okuma
3 Su erozyonunu etkileyen faktörler ve bunların doğal ve hızlandırılmış erozyona etkileri. Ön okuma
4 Su erozyonunu etkileyen temel toprak özellikleri ve bunların aşınma, taşınma ve birikme üzerindeki etkileri. Ön okuma
5 Su erozyonunun şiddet derecesine göre sınıflandırılması Ön okuma
6 Yüzey akış miktarına etki eden faktörler ve yüzey akış miktarının saptanmasında kullanılan yöntemler . Ön okuma
7 Türkiyedeki su erozyonunun boyutları ve sebepleri . Ön okuma
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Türkiyedeki rüzgar erozyonunun boyutları ve sebepleri . Ön okuma
10 Su erozyonuna karşı alınacak kültürel önlemler Ön okuma
11 Su erozyonuna karşı alınacak mekanik önlemler. Ön okuma
12 Üniversal denklemde yer alan K (toprak erodibilite) faktörünün belirlenmesi Ön okuma
13 Teraslar, özellikleri ve çeşitleri Ön okuma
14 Rüzgar erozyonu oluşum mekaniği ve sınıflandırılmas Ön okuma
15 Rüzgar erozyonuna karşı alınacak kültürel ve mekanik önlemler Ön okuma
16-17 Final Sınavı Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar