DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak - Tarım ve Çevre İlişkileri BBT   395 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayfer ALKAN TORUN
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYFER ALKAN TORUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevreyi kirleten unsurlar, kaynakları ve bunların insan ve hayvan sağlığı ile bitkiler üzerindeki olumsuz etkilerinin öğretilmesi, tarımın çevre kirlenmesine olan etkilerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Çevre ve kirlenme kavramları, çevreye ilişkin standartlar, çevresel sorunların nedenleri, çevreyi kirleten organik ve inorganik unsurlar, hava kirlenmesinin insan, hayvan ve bitkilere etkileri, su kirlenmesi ve bunun etkileri, toprak kirlenmesi ve buna karşı alınabilecek önlemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevreyi kirleten unsurlar ve bunlarla ilgili parametreleri öğretir
2) Çevre kirlenmesinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerini öğretir
3) Tarımın çevre üzerindeki olumsuz etkilerini öğretir
4) Çevre kirlenmesine karşı alınabilecek önlemleri öğretir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevre ve kirlenme kavramları Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Çevresel sorunların nedenleri, çevre etki değerlendirilmesi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Zararlı maddeler ve bunların etkileri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Doz-etki ilişkileri, riziko ve toksisite Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Çevre standartları Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ağır metaller ve çevredeki etkileri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
7 Zararlı organik maddeler ve etkileri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Test ve monitör organizmaları olarak yüksek bitkiler Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav
11 Akümülasyon indikatörü olarak bitkiler Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
12 Zararların önlenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
13 Toprak kirlenmesi ve önlenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
14 Su kirlenmesi ve zararlı etkileri ve Hava kirlenmesi, zararlı etkileri ve önlenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
15 Hava kirlenmesinin arazide simptomlarla belirlenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar