DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğal Kaynak ve Çevre Ek. * BBT   397 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAYDAR ŞENGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonomik faaliyetler-çevre karşılıklı etkileşimini, bugünkü ve gelecek kuşakların toplumsal refahı açısından kavramalarını sağlamak, doğal kaynaklar ve çevrenin kullanımı, geliştirilmesi ve korunması ile ilgili ekonomik analiz araçlarını ve politikalarını tanıtmak, güncel çevre sorunlarını ekonomik yaklaşımla algılayıp yorumlama yetisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi; tanımı, kapsamı temel kavramlar ve sorunlar, Doğal kaynaklar ve çevre mallarının özellikleri, piyasası, dışsallıklar ve piyasa aksaklıkları, dışsallıklara çözüm yolları, Petrol ve maden işletmeciliğinde ekonomik prensipler, Yenilenebilir biyolojik kaynaklar, Tarım ve çevre etkileşimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi; tanımı, kapsamı temel kavramlar ve sorunlar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
2 Doğal kaynaklar ve çevre mallarının özellikleri, piyasası, dışsallıklar ve piyasa aksaklıkları, dışsallıklara çözüm yolları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
3 Doğal kaynaklar ve çevre mallarının değerleme sorunu ve değerleme yöntemleri. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 Doğal kaynakların özellikleri, sınıflandırılması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
5 Petrol ve maden işletmeciliğinde ekonomik prensipler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
6 Yenilenebilir bir kıt kaynak olarak su, su dağıtım sorunları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 Yenilenebilir biyolojik kaynaklar. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
8 Ara sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 Orman ve su ürünleri işletmeciliğinde ekonomik prensipler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Yenilenebilir biyolojik kaynakların biyolojik ve zaman boyutu Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Doğal kaynaklar kullanımı çevre ilişkileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Çevre kirliliği, kirliliği önlemede yararlanılan başlıca politika araçları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Doğal kaynaklar potansiyeli ve ekonomik gelişme Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 Tarım ve çevre etkileşimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
15 Genel Tekrar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
16-17 Yarıyıl sonu Sınavı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar