DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Biyokimyası * ZMT   308 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Emin Bülent ERENOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.EMİN BÜLENT ERENOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders genel hatlarıyla, bitkilerin yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için gerekli olan biyokimyasal reaksiyonların, bitkisel üretim ve bitkilerin kaliteleri üzerindeki rollerini kimya ve biyoloji bilimlerinden yararlanarak moleküler düzeyde öğrencilere aktarmayı amaçlar
Dersin İçeriği
Dersin kapsadığı konular: i) Bitki Hücrelerinde Enerji Üretimi, ii) C3 Bitkilerinde Fotosentez: Benson-Calvin Döngüsü ve Fotorespirasyon, iii) Karbondioksit Yoğunlaştırma Mekanizmaları: C4-Fotosentezi ve CAM, iv) Karbonhidrat Biyokimyası, v) Bitkisel Lipidler-Metabolizmaları ve fonksiyonları, vi) Azot Bağlanması (Fiksasyonu), vii) Azot Metabolizması, viii) İkincil Metabolizma, ix) Bitkisel Pigmentler, x) Bitkilerde Genom Organizasyonu ve Protein Sentezi, xi) Genin Kendini İfadesinin Yönetimi, xii) Gelişimin Moleküler Kontrolü ve xiii) Hücre Kültürü, Transformasyon ve Gen Teknolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş-Bitki Hücrelerinde Enerji Üretimi -
2 Bitki Hücrelerinde Enerji Üretimi Ders notları ve kaynak kitaplar
3 C3 Bitkilerinde Fotosentez: Benson-Calvin Döngüsü ve Fotorespirasyon Ders notları ve kaynak kitaplar
4 Karbondioksit Yoğunlaştırma Mekanizmaları: C4-Fotosentezi ve CAM Ders notları ve kaynak kitaplar
5 Karbonhidrat Biyokimyası Ders notları ve kaynak kitaplar
6 Bitkisel Lipidler- Metabolizmaları ve fonksiyonları Ders notları ve kaynak kitaplar
7 Azot Bağlanması (Fiksasyonu) Ders notları ve kaynak kitaplar
8 ARA SINAV Ders notları ve kaynak kitaplar
9 Azot Metabolizması Ders notları ve kaynak kitaplar
10 İkincil Metabolizma Ders notları ve kaynak kitaplar
11 Bitkisel Pigmentler Ders notları ve kaynak kitaplar
12 Bitkilerde Genom Organizasyonu ve Protein Sentezi Ders notları ve kaynak kitaplar
13 Genin Kendini İfadesinin Yönetimi Ders notları ve kaynak kitaplar
14 Gelişimin Moleküler Kontrolü Ders notları ve kaynak kitaplar
15 Hücre Kültürü, Transformasyon ve Gen Teknolojisi Ders notları ve kaynak kitaplar
16-17 FİNAL SINAVI Ders notları ve kaynak kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar