DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Bitki Su İlişkileri * ZMT   312 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Alkhan SARIYEV
Dersi Verenler
Prof.ALKHAN SARIYEV1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel toprak fiziksel özelleiklerinin belirlenmesi, Toprak bünyesi ve Yapısı, Gözenklilik, Toprak suyu ve Toprak sıcaklığı, Havalanma konularının fiziksel verimlilik üzerinde etkilerini bilmektir.
Dersin İçeriği
Çevre faktörü olarak toprak; Toprak bünyesi ve yapısı; Toprak ve bitki su içeriği ve çeşitleri; Toprak ve bitkilerin su potansiyelleri, yarayışlılığı ve toprak su karakteristik eğrisi; Bitkilerin su gereksinmesi; Toprak suyu-bitki ilişkileri çerçevesinde suyun bitkiler tarafından alınması mekanizmaları; Bitkilerde suyun hareketi, hücre içindeki su, suyun bitki dokularında iletimi; Toprak-Bitki-Atmosfer bileşik sisteminde suyun hareketi; Transpirasyon modelelri, fotosentez-transpirasyon ilişkileri; Bitki-çevre ve asimilasyon-çevre ilişkileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevre Faktörü olarak Toprak Temel Toprak Bilgisi olmalı
2 Toprak Bünyesi ve Yapısı Temel Toprak Bilgisi olmalı
3 Toprak su içeriği; Kütle esasına göre ölçüm; Hacim esasına göre su içeriği; Eşdeğer su derinliği; Doygunluk derecesi; Toprak su içeriğine ilişkin dönüşüm formülleri. Temel Toprak Bilgisi olmalı
4 Bitkilerin su içeriği ve su potansiyelleri Temel Toprak Bilgisi olmalı
5 Toprak suyu enerjisi ve ölçümü; Kapilerite; Toprak suyu potansiyeli/enerjisi ölçüm birimleri Temel Toprak Bilgisi olmalı
6 Toprak Suyunun Karakteristik Eğrisi Temel Toprak Bilgisi olmalı
7 Toprak suyu matriks yükünün ölçümü, tansiyometreler; Toprak suyu karakteristik eğrisi; Suyun toprakta tutulması; Bitkiye yararlı su. Temel Toprak Bilgisi olmalı
8 Ara Sınav Temel Toprak Bilgisi olmalı
9 Bitki su içeriğinin çeşitleri Temel Toprak Bilgisi olmalı
10 Bitkilerin su gereksinimi, bitkilerin su stresi (açığı), bitkilerde su potansiyellerinin dinamiği Temel Toprak Bilgisi olmalı
11 Toprak-Bitki-Atmosfer bileşik sisteminde suyun hareketi Temel Toprak Bilgisi olmalı
12 Transpirasyon ve Evoportanspirasyon modelleri Temel Toprak Bilgisi olmalı
13 Bitki-Çevre İlişkileri Temel Toprak Bilgisi olmalı
14 Bitki Gelişimini etkileyen diğer fiziksel çevre faktörleri Temel Toprak Bilgisi olmalı
15 Bitki-Çevre ilişkileri çerçevesinde fotosentez-transpirasyon ve verim nem ilişkileri Temel Toprak Bilgisi olmalı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sorular ve Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar