DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mezuniyet Çalışması * MU   421 7 0 1 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yalçın GÜLÜT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKEMAL YALÇIN GÜLÜT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, belirli bir konuda farklı öğretim üyelerinin danışmanlığı altında öğrencilerin teorik veya uygulamalı bir araştırma yaparak, bu çalışmayı bilimsel yazım kurallarına uygun bir rapor halinde sunma bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Araştırma yöntemleri ve istatistik analizlerin kullanımı, çalışma konusunun belirlenmesi, dispozisyon oluşturma, edinilen bilgileri düzgün bir metin haline getirme.Final raporu hazırlama ve sunma

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Danışmanca belirlenecek bir konu hakkında deneysel bir çalışma ya da literatür taraması yapılması Literatür taraması yapmak
2 Danışmanca belirlenmiş olan konu hakkında deneysel bir çalışma ya da literatür taraması yapılması Literatür taraması yapmak
3 Danışmanca belirlenecek bir konu hakkında deneysel bir çalışma ya da literatür taraması yapılması Literatür taraması yapmak
4 Danışmanca belirlenecek bir konu hakkında deneysel bir çalışma ya da literatür taraması yapılması Deneme materyali hazırlığı l
5 Danışmanca belirlenecek bir konu hakkında deneysel bir çalışma ya da literatür taraması yapılması Deneme materyali hazırlığı
6 Danışmanca belirlenecek bir konu hakkında deneysel bir çalışma ya da literatür taraması yapılması Denemenin yürütülmesi
7 Danışmanca belirlenecek bir konu hakkında deneysel bir çalışma ya da literatür taraması yapılması Denemenin yürütülmesi
8 Ara Sınav ön okuma
9 Danışmanca belirlenecek bir konu hakkında deneysel bir çalışma ya da literatür taraması yapılması Denemenin yürütülmesi
10 Danışmanca belirlenecek bir konu hakkında deneysel bir çalışma ya da literatür taraması yapılması Denemenin yürütülmesi
11 Danışmanca belirlenecek bir konu hakkında deneysel bir çalışma ya da literatür taraması yapılması Denemenin yürütülmesi
12 Danışmanca belirlenecek bir konu hakkında deneysel bir çalışma ya da literatür taraması yapılması Denemenin yürütülmesi
13 Danışmanca belirlenecek bir konu hakkında deneysel bir çalışma ya da literatür taraması yapılması Denemenin yürütülmesi
14 Danışmanca belirlenecek bir konu hakkında deneysel bir çalışma ya da literatür taraması yapılması Denemenin yürütülmesi
15 Danışmanca belirlenecek bir konu hakkında deneysel bir çalışma ya da literatür taraması yapılması Deneme sonuçlarının rapor halinde yazılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar