DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çözeltiler: Çözelti özellikleri, çözelti derişimleri Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
2 Kimyasal kinetik: reaksiyon hız bağıntıları, reaksiyon hızına etki eden faktörler. Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
3 Kimyasal Denge: Dengenin özellikleri, denge Sabiti, Le-Chatelier İlkesi Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
4 Çözünürlük Çarpımı: Çökelme koşulları, kompleks iyonların bulunduğu dengeler Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
5 Asitler-Bazlar: Asit-baz tanımları, kuvvetli asit-bazlar Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
6 Asitler-Bazlar: Zayıf asit-bazlar, pH, pOH Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
7 Asitler-Bazlar: Tampon çözelti, asit-baz titrasyonları Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Yazılı Sınav
9 Kimyasal termodinamik: Termodinamiğin birinci ve ikinci yasası, serbest enerjisi, Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
10 Kimyasal termodinamik: DG, DS; mutlak Entropi Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
11 Elektrokimya: Yükseltgenme-indirgenme tepkimeleri Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
12 Elektrokimya: Elektrokimyasal piller ve elektroliz, Faraday yasaları Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
13 Çekirdek Kimyası: Radyoaktivite, radyoaktif bozunma hızı Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
14 Çekirdek Kimyası: Çekirdek Tepkimeleri, fisyon-füzyon Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
15 Genel Tekrar Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar