DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya I BBT   105 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Dilek ALAGÖZ
Dersi Verenler
Doç.Dr.DİLEK ALAGÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimyasal kinetik, denge, sulu ortamdaki dengeler, asit ve bazların özellikleri, Tampon Çözeltiler, Asid baz indikatörleri, Nötralleşme tepkimeleri ve Titrasyonlar, Çözünme çökelme tepkimeleri, kimyasal termodinamik ve temel elektrokimya kavramlarının öğretilmesi yanında kimya bilgi ve kavramlarını kimyasal problemlerin çözümüne uygulayabilme becerisinin kazandırılması. Bu ders kapsamında kazandığı bilgi ve becerileri üst sınıflardaki derslerinde kullanabilme becerisi kazandırma
Dersin İçeriği
Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, Asitler-Bazlar, Sulu Ortamda Asit baz dengeleri, Çözünürlük Dengeleri, Termodinamik

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimyasal tepkimelerin temel kavram ve prensiplerini anlayabilme
2) Kimyasal tepkimelere yönelik problemleri çözebilme ve tek başına yada grup ile birlikte deneysel çalışma yapabilme becerisi kazanabilme
3) Kimya dersinden kazandığı bilgileri kullanabilme ve deneysel sonuçlara yorum yapabilme becerisini kazanma
4) Kimyanın günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme
5) Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni kimyasal olayları ve özelliklerini kavrayabilme
6) Kimya bilgilerini, sonraki yıllarda alacağı derslerde teorik, uygulama ve laboratuarda doğru bir şekilde kullanabilme becerisi kazanma uygulayabilme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)