DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analitik Kimya BBT   204 4 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Emin Bülent ERENOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.EMİN BÜLENT ERENOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme programı öğrencileri meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları analitik kimyaya ait hesaplamalar, ölçüm teknikleri ve analiz yöntemleri hakkında temel düzeyde bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste, analitik kimya ve önemi, analitik kimyada kullanılan kimyasallar, gereçler ve temel işlemler, laboratuvar güvenliği, analitik kimya hesaplamaları, kimyasal analizde hatalar, numune alma, standardizasyon ve kalibrasyon ve yöntemleri, sulu çözeltilerde kimyasal denge, klasik, elektrokimyasal, spektrokimyasal, kinetik ve kromatografik analiz yöntemleri konularında laboratuvar çalışmalarıyla desteklenen temel teorik bilgiler verilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Laboratuvarda uyulması gereken güvenlik kurallarını tanır
2) Programda ihtiyaç duyulan çeşitli analizler için gerekli olan kimyasal çözeltilerin hazırlanmaları için gerekli hesaplamaları öğrenir
3) Laboratuvarlarda kullanılan gereç ve cihazları detaylı olarak öğrenir
4) Analitik çalışmalarda ve programımızda mevcut çalışma alanlarında kullanılan Klasik, Elektrokimyasal, Spektrokimyasal, Kinetik ve Kromatografik Analiz yöntemlerini ve kullanım alanlarını bilir
5) Asit, baz ve redoks titrasyonları yapma, farklı pH larda tampon çözeltileri formüle etme ve oluşturma alanlarında bilgi ve beceri sahibi olur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 i) Analitik Kimyaya Giriş ve ii) Laboratuvar gereçleri ve laboratuvar güvenliği Kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
2 Analitik kimyada temel hesaplamlar Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
3 Analitik kimyada temel hesaplamlar Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
4 i) Kimyasal analizde hatalar ve ii) Numune alma, standardizasyon ve kalibrasyon ve yöntemleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
5 Sulu çözeltilerde kimyasal denge I Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
6 Sulu çözeltilerde kimyasal denge II Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
7 Sulu çözeltilerde kimyasal denge III Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav
9 Sulu çözeltilerde kimyasal denge IV Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
10 Sulu çözeltilerde kimyasal denge V Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
11 Tampon çözeltiler Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
12 Klasik analiz yöntemleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
13 Klasik analiz yöntemleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
14 Elektrokimyasal, spektrokimyasal ve kromatografik analiz yöntemleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
15 Elektrokimyasal, spektrokimyasal ve kromatografik analiz yöntemleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar