DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analitik Kimya BBT   204 4 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Emin Bülent ERENOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.EMİN BÜLENT ERENOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme programı öğrencileri meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları analitik kimyaya ait hesaplamalar, ölçüm teknikleri ve analiz yöntemleri hakkında temel düzeyde bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste, analitik kimya ve önemi, analitik kimyada kullanılan kimyasallar, gereçler ve temel işlemler, laboratuvar güvenliği, analitik kimya hesaplamaları, kimyasal analizde hatalar, numune alma, standardizasyon ve kalibrasyon ve yöntemleri, sulu çözeltilerde kimyasal denge, klasik, elektrokimyasal, spektrokimyasal, kinetik ve kromatografik analiz yöntemleri konularında laboratuvar çalışmalarıyla desteklenen temel teorik bilgiler verilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Laboratuvarda uyulması gereken güvenlik kurallarını tanır
2) Programda ihtiyaç duyulan çeşitli analizler için gerekli olan kimyasal çözeltilerin hazırlanmaları için gerekli hesaplamaları öğrenir
3) Laboratuvarlarda kullanılan gereç ve cihazları detaylı olarak öğrenir
4) Analitik çalışmalarda ve programımızda mevcut çalışma alanlarında kullanılan Klasik, Elektrokimyasal, Spektrokimyasal, Kinetik ve Kromatografik Analiz yöntemlerini ve kullanım alanlarını bilir
5) Asit, baz ve redoks titrasyonları yapma, farklı pH larda tampon çözeltileri formüle etme ve oluşturma alanlarında bilgi ve beceri sahibi olur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)