DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Yönt. BBT   208 4 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mukaddes KAYIM
Dersi Verenler
Prof.Dr.MUKADDES KAYIM1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.İBRAHİM HALİL ELEKCİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde hastalık etmenleri ve zararlılara karşı kullanılan mücadele yöntemleri (yasal, kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal) hakkında örneklere dayalı detaylı ve pratiğe yönelik bilgiler vermek ve öğretmek.
Dersin İçeriği
Tarımsal ürünlerde verim kayıplarına neden olan hastalık ve zararlılar hakkında genel bilgiler ile yasal, kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri ve uygulamaları konuları öğretilecek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel olarak bitki hastalık etmenlerini tanımak.
2) Bitki hastalıklarına karşı Yasal yöntemler ve uygulamaları
3) Bitki hastalıklarına karşı kültürel mücadele yöntemleri ve uygulamalar.
4) Bitki hastalıklarına karşı fiziksel mücadele yöntemleri ve uygulamaları
5) Bitki hastalıklarına karşı kimyasal yöntemler ve uygulamaları.
6) Bitki hastalıklarına karşı biyolojik mücadele ve tüm savaş uygulamaları.
7) Genel olarak bitkilerde zararlı organizmalar hakkında genel bilgi.
8) Bitkilerde zararlı organizmalara karşı Yasal yöntemler ve uygulamaları
9) Bitkilerde zararlı organizmalara karşı (böcekler, akarlar, nematodlar, kemirgenler vb.) kültürel mücadele yöntemleri ve uygulamalar.
10) Bitkilerde zararlı organizmalara karşı (böcekler, akarlar, nematodlar, kemirgenler vb) fiziksel mücadele yöntemleri ve uygulamaları
11) Bitkilerde zararlı organizmalara karşı (böcekler, akarlar, nematodlar, kemirgenler vb) kimyasal mücadele yöntemleri ve uygulamalar.
12) Kimyasal savaş yöntemi ve çevreye etkisi.
13) Bitkilerde zararlı organizmalara karşı (böcekler, akarlar, nematodlar, kemirgenler vb.) biyolojik mücadele yöntemleri ve uygulamalar.
14) Bitkilerde zararlı organizmalara karşı (böcekler, akarlar, nematodlar, kemirgenler vb.) tüm savaş uygulamaları.
15) Bitkilerde zararlı organizmalara karşı (böcekler, akarlar, nematodlar, kemirgenler vb.) tüm savaş uygulamaları


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitkilerde hastalık yapan cansız etmenler Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
2 Bitkilerde hastalık yapan canlı etmenler Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
3 Bitki hastalık etmenlerine karşı yasal ve kültürel uygulamalar. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
4 Bitki hastalık etmenlerine karşı kültürel uygulamalar Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
5 Bitki hastalık etmenlerine karşı fiziksel yöntemler. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Bitki hastalık etmenlerine karşı kimyasal mücadele. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
7 Bitki hastalık etmenlerine karşı biyolojik mücadele ve tüm savaş yöntemleri. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Bitki zararlıları (böcekler, akarlar, nematodlar, kemirgenler vb.) hakkında genel bilgiler. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
10 Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan önemli zararlılar. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
11 Bitkilerde zararlı organizmalara karşı kültürel mücadele yöntemleri ve uygulamalar. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
12 Bitkilerde zararlı organizmalara karşı fiziksel mücadele yöntemleri ve uygulamaları. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Bitkilerde zararlı organizmalara karşı kimyasal mücadele yöntemleri ve uygulamalar. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
14 Bitkilerde zararlı organizmalara karşı (böcekler, akarlar, nematodlar, kemirgenler vb.) biyolojik mücadele yöntemleri ve uygulamalar. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
15 Bitkilerde zararlı organizmalara karşı tüm savaş uygulamaları. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav için ders notlarından ve sunulardan çalışmak Soru-Cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar