DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği BBT   211 3 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hayriye Yıldız DAŞGAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAYRİYE YILDIZ DAŞGAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sebze ve süs bitkilerini tanıtmak, yetiştiriciliği hakkında genel bilgiler vermek
Dersin İçeriği
Dünyada ve Türkiyede yetiştirilen sebze ve süs bitkileri tür ve çeşitlerini tanımak; bitkisel, agronomik ve ekolojik özelliklerini bilmek; üretim miktarları, yetişme alanları ve yetiştiricilik sorunlarını tartışmak; bitkilerin gen merkezleri, yetiştirme teknikleri, bahçe kurma konularındaki temel kavramları ve konuları anlayabilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sebze ve süs bitkileri ile ilgili temel kavramları bilir
2) Sebze ve süs bitkilerinin yetiştirme tekniklerine genel bir giriş yapar
3) Sebze bahçesi kurulmasının ve işletilmesinin temel prensiplerini öğrenir
4) Sebzelerde çoğaltma tekniklerini öğrenir
5) Bazı sebzeleri uygulamada pratik olarak yetiştirerek öğrenir
6) Sebze tohumlarını tanır öğrenir birbirinden ayırt edebilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sebzenin tanımı ve diğer kültür bitkilerinden farklılıkları Sebzelerin değişik özelliklerine göre sınıflandırılması Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
2 Dünyada ve Türkiyede sebze tarımı ve sebzeciliğin ülke ekonomisindeki yeri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
3 Sebzelerin beslenme ve sağlık açısından önemleri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından ön hazırlık yaparak derse gelme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
4 Sebzelerin gen merkezleri Türkiye sebzecilik bölgeleri ve özellikleri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından ön hazırlık yaparak derse gelme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
5 Sebze bahçesi için yer seçimine etki eden faktörler Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından ön hazırlık yaparak derse gelme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Dünyada ve Türkiyede süs bitkilerinin durumunun anlatılması Süs bitkilerinin sınıflandırılması Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 İç mekan süs bitkilerinin tanıtılması Dış mekan süs bitkilerinin tanıtılması Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından ön hazırlık yaparak derse gelme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Bu haftaya kadar incelenen ders konularının önerilen kaynaklar ve ders notlarından çalışması Yazılı Sınav
Ödev
9 Sebzecilik işletme şekilleri Sebze bahçelerinin kurulması Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından ön hazırlık yaparak derse gelme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
10 Sebzelerde çoğaltma teknikleri Sebze tohumculuğu ve fidecilik Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 Sebze bahçelerinde toprak hazırlığı, ekim-dikim yerlerinin hazırlığı ve ekim-dikim işlemleri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Sebze bahçelerinde yapılması gerekli kültürel işlemler 1 (Budama, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılar ) Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından ön hazırlık yaparak derse gelme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Sebze bahçelerinde yapılması gerekli kültürel işlemler 2 (Tozlanma ve döllenmeye yardım, hasat, hasat öncesi ve sonrası işlemleri) Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 Kesme çiçekler ve yetiştiriciliği hakkında bilgi verilmesi Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından ön hazırlık yaparak derse gelme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 İç ve dış mekan süs bitkileri ve kesme çiçeklerin çoğaltma yöntemleri ve genel yetiştiricilik bilgilerinin anlatılması Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından ön hazırlık yaparak derse gelme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem boyunca incelenen ders konularının önerilen kaynaklar ve ders notlarından çalışması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar