DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sebzenin tanımı ve diğer kültür bitkilerinden farklılıkları Sebzelerin değişik özelliklerine göre sınıflandırılması Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
2 Dünyada ve Türkiyede sebze tarımı ve sebzeciliğin ülke ekonomisindeki yeri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
3 Sebzelerin beslenme ve sağlık açısından önemleri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından ön hazırlık yaparak derse gelme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
4 Sebzelerin gen merkezleri Türkiye sebzecilik bölgeleri ve özellikleri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından ön hazırlık yaparak derse gelme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
5 Sebze bahçesi için yer seçimine etki eden faktörler Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından ön hazırlık yaparak derse gelme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Dünyada ve Türkiyede süs bitkilerinin durumunun anlatılması Süs bitkilerinin sınıflandırılması Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 İç mekan süs bitkilerinin tanıtılması Dış mekan süs bitkilerinin tanıtılması Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından ön hazırlık yaparak derse gelme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Bu haftaya kadar incelenen ders konularının önerilen kaynaklar ve ders notlarından çalışması Yazılı Sınav
Ödev
9 Sebzecilik işletme şekilleri Sebze bahçelerinin kurulması Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından ön hazırlık yaparak derse gelme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
10 Sebzelerde çoğaltma teknikleri Sebze tohumculuğu ve fidecilik Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 Sebze bahçelerinde toprak hazırlığı, ekim-dikim yerlerinin hazırlığı ve ekim-dikim işlemleri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Sebze bahçelerinde yapılması gerekli kültürel işlemler 1 (Budama, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılar ) Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından ön hazırlık yaparak derse gelme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Sebze bahçelerinde yapılması gerekli kültürel işlemler 2 (Tozlanma ve döllenmeye yardım, hasat, hasat öncesi ve sonrası işlemleri) Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 Kesme çiçekler ve yetiştiriciliği hakkında bilgi verilmesi Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından ön hazırlık yaparak derse gelme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 İç ve dış mekan süs bitkileri ve kesme çiçeklerin çoğaltma yöntemleri ve genel yetiştiricilik bilgilerinin anlatılması Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından ön hazırlık yaparak derse gelme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem boyunca incelenen ders konularının önerilen kaynaklar ve ders notlarından çalışması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar