DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gübreler konusuna giriş, gübre nedir, sınıflandırılması ve içerikleri.
2 Gübrelemenin temel ilkeleri Konuları ön çalışma Anlatım
3 Toprak-gübre- bitki-su ilişkisi Konuları ön çalışma Anlatım
4 Azotlu gübrelerin tanıtılması, kullanım yolları ve kriterleri, topraktaki davranış ve çözünürlükleri, bitkisel üretimdeki rolleri, yöresel başlıca bitkilerin gübrelenmesi ve ilgili laboratuvar çalışması Konuları ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Fosforlu gübrelerin tanıtılması, kullanım yolları ve kriterleri, topraktaki davranış ve çözünürlükleri, bitkisel üretimdeki rolleri, yöresel başlıca balıca bitkilerin gübrelenmesi ve ilgili laboratuvar çalışması Konuları çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Potasyumlu gübrelerin tanıtılması, kullanım yolları ve kriterleri, topraktaki davranış ve çözünürlükleri, bitkisel üretimdeki rolleri, yöresel başlıca bitkilerin gübrelenmesi ve ilgili laboratuvar çalışması Konuları çalışma ve dönem ödevi hazırlığı Anlatım
Deney / Laboratuvar
Ödev
7 Kalsiyum, magnezyum ve kükürtlü gübrelerin tanıtılması, kullanım yolları ve kriterleri, topraktaki davranış ve çözünürlükleri, bitkisel üretimdeki rolleri, yöresel balıca bitkilerin gübrelenmesi ve ilgili laboratuvar çalışması Konuları çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Konuları çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
9 Organik kaynaklı gübrelerin tanıtımı, bitkiye yaryışlılık potansiyelleri, topraktaki davranışları ve çeşitli bitkileri için kullanımları Konuları çalışma ve dönem ödevi hazırlığı Anlatım
Ödev
10 Gübre dinamikleri Ön çalışma Yazılı Sınav
11 Yaprak gübrelemesi ve özel gübreleme şekilleri; arazi gözlemleri Konuları çalışma ve dönem ödevi hazırlığı Anlatım
Ödev
12 Gübrelemenin ekonomisi Konuları çalışma ve dönem ödevi hazırlığı Anlatım
Ödev
13 Çukurova bölgesinde gübreleme ve gübre kullanım potansiyeli Konuları çalışma ve dönem ödevi hazırlığı Anlatım
Ödev
14 Gübreleme ve çevre kalitesi Konuları çalışma ve dönem ödevi hazırlığı Anlatım
Ödev
15 Gübreleme ve çevre kalitesi; arazi gözlemleri Konuları çalışma ve dönem ödevi hazırlığı Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm konuları çalışma ve genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar