DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gübreler ve Gübreleme BBT   401 7 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hayriye İBRİKÇİ
Dersi Verenler
Prof.Dr.HAYRİYE İBRİKÇİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gübreleri tanımak, gübrelemenin temel ilkelerini, toprak verimliliği gübre ilişkilerini ve gübrelemenin bitki beslemedeki rolünü öğrenmek, gübrelemenin ekonomisini ve çevre kalitesi açısından önemini tartışmaktır.
Dersin İçeriği
Ders kapsamında tüm gübreler ve gübreleme materyalleri incelenir, organik ve inorganik gübreler tartışılır, gübrelerin uygulanma zaman ve yolları öğretilir, özellikle toprak ve su kirlenmesi açısından gübreleme ile çevre koruma arasındaki ilişkiler tartışılır. Ayrıca, laboratuvar, sera ve arazi ortamlarında gübrelerin görsel tanımlanması, fiziki ve kimyasal analizleri yapılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkisel üretimde kullanılan gübreleri ve gübre kullanım metodlarını öğretir.
2) Çevre ile barışık ve ekonomik gübre kullanımını öğretir.
3) Toprak verimliliği, bitki besleme ve sürdürülebilirlik açısından gübreleri öğretir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)