DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikrobiyel yaşam ortamı olarak toprak Ders içeriği hakkında bilgi edinme
2 Toprakta mikrobiyel populasyon varlığı ve ölçüm yöntemleri Anlatılan konuların gözden geçirilmesi
3 Mikroorganizma beslenme şekilleri ve enerji kazanımı Anlatılan konuların gözden geçirilmesi
4 Enzimler ve görevleri Anlatılan konuların gözden geçirilmesi
5 Mikroorganizmalar arası ilişkiler, ödev kontrol ve tartışma Anlatılan konuların gözden geçirilmesi
6 C-döngüsü ve CO2 tayini Anlatılan konuların gözden geçirilmesi, laboratuvar hazırlığı
7 Nişasta-selüloz parçalanması Anlatılan konuların gözden geçirilmesi
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı
9 Nitrifikasyon, amonifikasyon, denitrifikasyon Anlatılan konuların gözden geçirilmesi
10 Mikrobiyel N2-fiksasyonu, ödev kontrol ve tartışma Anlatılan konuların gözden geçirilmesi
11 Rhizobiyal biyogübre üretimi Laboratuvar uygulama hazırlığı
12 Rhizobium aşılaması Laboratuvar uygulama hazırlığı
13 Mikroorganizma-pestisit ilişkileri Anlatılan konuların gözden geçirilmesi
14 P-döngüsü, S-döngüsü Anlatılan konuların gözden geçirilmesi
15 Genel Değerlendirme Anlatılan konuların gözden geçirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların gözden geçirilmesi, sınav hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar