DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası * BBT   403 7 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa GÖK
Dersi Verenler
Prof.Dr.MUSTAFA GÖK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere toprak ortamında faaliyet yapan mikroorganizmaların çevre ile olan ilişkilerini anlatmak; toprak verimliliği, bitkilerin beslenmesi ve besin elementlerinin döngüsü açısından mikroorganizmaların önemini ve bu faaliyetler sırasında olagelen biyokimyasal reaksiyonları tanıtmak.
Dersin İçeriği
Mikrobiyel yaşam ortamı olarak toprak, toprakta mikrobiyel populasyon varlığı ve ölçüm yöntemleri, mikroorganizmaların beslenme şekilleri ve enerji kazanımı, enzimler ve görevleri, mikroorganizmalar arası ilişkiler, C-döngüsü, nişasta-selüloz parçalanması, nitrifikasyon, amonifikasyon, denitrifikasyon, mikrobiyel N2-fiksasyonu, Rhizobiyal biyogübre üretimi, Rhizobium aşılaması, mikroorganizma-pestisit ilişkileri, P-döngüsü, S-döngüsü

Dersin Öğrenme Kazanımları
-