DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uzaktan algılamanın tanımı ve uygulama alanları Anlatım Anlatım
2 Algılayıcı platformlar ve özellikleri Anlatım
3 Yansıma prensipleri ve elekromanyatik spektrum Anlatım
4 Toprak ve bitkilerin yansıma karakteristikleri ve yansımayı etkileyen faktörler Anlatım
5 Görüntü işleme, geometrik ve radyometrik düzeltmeler, ve görüntü zenginleştirme yöntemleri Anlatım
6 Sınıflama yöntemleri: kontrollü ve kontrolsüz sınıflamalar Anlatım
7 Görüntü yorumlama ve doğruluk analizleri, örnek uygulamalar Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve uygulama alanları Anlatım
10 Projeksiyon yöntemleri, Geo-referans ve koordinat sistemleri Anlatım
11 Coğrafik doğrulama, CBS bileşenleri ve sistem yapıları Anlatım
12 Raster ve Vektör temsil etme Anlatım
13 CBS verilerinin sınıflandırılması, topolojik ilişkiler ve veri kaynakları Anlatım
14 Veri toplama, depolama ve veri tabanı yapıları, coğrafi analizler Anlatım
15 Tarım ve çevre çalışmalarında örnek uygulamalar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar