DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzaktan Algılama ve Cbs BBT   451 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Mehmet Eren ÖZTEKİN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.MEHMET EREN ÖZTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz tarımında önemli teknolojik gelişmelerin başında gelen Uydu verilerinin ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulama alanları anlatılacaktır. Bu konularda temel bilgiler verilecek, farklı yöntem ve yaklaşımlar sunulacaktır. Bu uygulamalar sonucunda elde edilecek bilgilerin yorumlanacağı ve üretilen bilgilerden etkin yararlanma olanakları tartılaşacaktır.
Dersin İçeriği
Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerin temel prensipleri. Algılayıcı platromlar ve yansıma prensipleri. Bitki, toprak ve su yüzeylerinin yansıma özellikleri. Uzaktan Algılamada görüntü işleme yöntemleri ve sınıflandırmalar. Sonuçların değerlendirilmesi ve doğruluk analizleri. CBS nin tanımı ve veri kaynakları. Sisteme veri girişi ve düzenleme. Veri analiz yöntemleri. Sonuç haritalarının üretimi ve yorumu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uydu verilerinin tarımda kullanımları ve uygulama alanlarını kavrar
2) Uzaktan Algılama yardımı ile toprak ve bitkilerin gözlenmesi ve haritalanması temel bilgilere sahip olur
3) Arazi kullanımdaki zamansal değişimlerin ve mevcut kullanımın izlenmesi çalışmalarında farklı yaklaşımları oluşturur
4) CBS nin uygulama alanları ve temel prensiplerini bilir
5) CBS nin mantıksal oluşumu ve veri ilişkilerini irdeler
6) CBS ve uzaktan algılama bağlantılarının tarım da etkin kullanımını yapar
7) CBS veri analiz temellerini oluşturur
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)