DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Hukuku TEP   382 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Müge DAVRAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MÜGE DAVRAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kırsal alanda tarımsal faaliyetlerle uğraşan insanların gerek birbirleriyle, gerekse toprak mülkiyet sisteminden kaynaklanan hukuki sorunlarına teorik düzeyde bakış açısı kazandırmak; tarımsal üretimin temel ögesi olan toprak ve bunun dışında mera, su, çevre, orman ve tarım işçileri ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Hukuk ve Tarım Hukuku üzerine genel bilgiler; Toprak hukukunun tarihi gelişimi (16-19. Yüzyıl Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi); Tarım Hukuku yönünden medeni kanun (Ayni hak; taşınır-taşınmaz eşyalar, zilyedlik, tapu sicili, mülkiyet kavramı, taşınmaz mülkiyetin kazanılması-kaybedilmesi vb. kurallar); Tarım hukuku yönünden borçlar kanunu (Ürün ve adi kira, kiracılık ve ortakçılık ile ilgili kurallar); Ülkemizdeki başlıca reform çalışmaları kapsamında kamulaştırma, toprak dağıtımı (Çiftçilerin seçimi, toprak genişliği, devralma bedeli vb. yasal düzenlemeler); Arazi toplulaştırması; Çeşitli ülkelerde tarım topraklarının amaç dışı kullanımı ve bunu önleyici yasal düzenlemeler; Mera hukuku; Sular hukuku; Tarım işçileri ve çalışma koşulları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarım hukukunun temel ilkelerini açıklayabilir.
2) Tarımsal üretimin ve tarım hukukunun en önemli unsurlarından olan toprak ile ilgili çıkarılmış yasaları, tarihsel süreç içerisinde ortaya koyabilir.
3) Toprak ve tarım refomu, mera hukuku, sular hukuku, çevre hukuku, orman hukuku ve tarım işçileri ile ilgili yasal düzenlemeleri özetleyebilir, tartışabilir ve fikir yürütebilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hukuk ve Tarım Hukuku ile İlgili Genel Bilgiler Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
2 Toprak Hukukunun Tarihi Gelişimi (16-19. Yüzyıl Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi) Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
3 Toprak Hukukunun Tarihi Gelişimi (devam) Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
4 Tarım Hukuku Yönünden Medeni Kanun Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
5 Tarımsal İşletmeler için Özel Miras Kuralları ve Tarım Hukuku Yönünden Borçlar Kanunu Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
6 Tarım Hukuku Yönünden Borçlar Kanunu (devam) Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
7 Ülkemizdeki Başlıca Toprak ve Tarım Reformu Çalışmaları Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
9 Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı ve Bunu Önleyici Yasal Düzenlemelerin Çevre Politikaları Açısından Değerlendirilmesi Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
10 Mera Hukuku, Sular Hukuku Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
11 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynaklar Yazılı Sınav
12 Çevre Hukuku, Orman Hukuku Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
13 Tarım İşçileri ve Çalışma Koşulları Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
14 Genel Değerlendirme Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
15 Genel Değerlendirme Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notları ve önerilen kaynaklar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar