DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hukuk ve Tarım Hukuku ile İlgili Genel Bilgiler Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
2 Toprak Hukukunun Tarihi Gelişimi (16-19. Yüzyıl Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi) Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
3 Toprak Hukukunun Tarihi Gelişimi (devam) Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
4 Tarım Hukuku Yönünden Medeni Kanun Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
5 Tarımsal İşletmeler için Özel Miras Kuralları ve Tarım Hukuku Yönünden Borçlar Kanunu Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
6 Tarım Hukuku Yönünden Borçlar Kanunu (devam) Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
7 Ülkemizdeki Başlıca Toprak ve Tarım Reformu Çalışmaları Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
9 Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı ve Bunu Önleyici Yasal Düzenlemelerin Çevre Politikaları Açısından Değerlendirilmesi Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
10 Mera Hukuku, Sular Hukuku Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
11 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynaklar Yazılı Sınav
12 Çevre Hukuku, Orman Hukuku Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
13 Tarım İşçileri ve Çalışma Koşulları Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
14 Genel Değerlendirme Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
15 Genel Değerlendirme Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notları ve önerilen kaynaklar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar