DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Hukuku TEP   382 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Müge DAVRAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MÜGE DAVRAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kırsal alanda tarımsal faaliyetlerle uğraşan insanların gerek birbirleriyle, gerekse toprak mülkiyet sisteminden kaynaklanan hukuki sorunlarına teorik düzeyde bakış açısı kazandırmak; tarımsal üretimin temel ögesi olan toprak ve bunun dışında mera, su, çevre, orman ve tarım işçileri ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Hukuk ve Tarım Hukuku üzerine genel bilgiler; Toprak hukukunun tarihi gelişimi (16-19. Yüzyıl Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi); Tarım Hukuku yönünden medeni kanun (Ayni hak; taşınır-taşınmaz eşyalar, zilyedlik, tapu sicili, mülkiyet kavramı, taşınmaz mülkiyetin kazanılması-kaybedilmesi vb. kurallar); Tarım hukuku yönünden borçlar kanunu (Ürün ve adi kira, kiracılık ve ortakçılık ile ilgili kurallar); Ülkemizdeki başlıca reform çalışmaları kapsamında kamulaştırma, toprak dağıtımı (Çiftçilerin seçimi, toprak genişliği, devralma bedeli vb. yasal düzenlemeler); Arazi toplulaştırması; Çeşitli ülkelerde tarım topraklarının amaç dışı kullanımı ve bunu önleyici yasal düzenlemeler; Mera hukuku; Sular hukuku; Tarım işçileri ve çalışma koşulları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarım hukukunun temel ilkelerini açıklayabilir.
2) Tarımsal üretimin ve tarım hukukunun en önemli unsurlarından olan toprak ile ilgili çıkarılmış yasaları, tarihsel süreç içerisinde ortaya koyabilir.
3) Toprak ve tarım refomu, mera hukuku, sular hukuku, çevre hukuku, orman hukuku ve tarım işçileri ile ilgili yasal düzenlemeleri özetleyebilir, tartışabilir ve fikir yürütebilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)