DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Bitki Gübre Analizleri BBT   314 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayfer ALKAN TORUN
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYFER ALKAN TORUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprak, bitki ve gübre analizlerinin neden yapıldığı, analizlerin uygulanması, elementlerin analizine ilişkin yöntemleri öğrenmek, toprak analiz değerlerini sözkonusu toprakta yetişen bitkilere ait yaprak analiz değerleriyle ilişkilendirerek değerlendirilmesini öğrenmek, kaliteli bol ürün alınmasında temel girdi olan gübrenin önemini öğrenmek, buna dayanarak gübre analizlerini ve hesaplanmasını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Kaliteli ve bol ürün alınabilmesi için gerçekleştirilen çalışmaların yönetilmesinde araştırma ve gözlem aracı olarak toprak, bitki ve gübre analizlerinin öneminin irdelenmesi, sözkonusu analizlerin nasıl yapıldığı, toprak, bitki ve gübre analiz sonuçlarının hesaplanması, yorumlanması ve değerlendirilmesini içermektedir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprak, bitki ve gübre analizlerinin nasıl yapıldığını öğretir
2) Yapılan analizlerin hesaplanarak nasıl değerlendirileceğini öğretir
3) Analiz sonuçlarına dayanılarak gübrelemeye gerek olup olmadığını öğretir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak, bitki ve gübre analizlerinin öneminin anlatılması Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
2 Toprak örneğinin nasıl alınması gerektiği ve analize hazırlanması Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
3 Toprakta bitkilerce alınabilir N, P ve K analizlerinin anlatılması Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
4 Toprakta bitkilerce alınabilir N, P ve K analizlerinin yapılması Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
5 Toprakta bitkilerce alınabilir Fe, Cu, Zn ve Mn analizlerinin anlatılması Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
6 Toprakta bitkilerce alınabilir Fe, Cu, Zn ve Mn analizlerinin yapılması Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Grup Çalışması
7 Toprak analiz sonuçlarının yorumlanması ve rapor hazırlanması Ders notları ve kaynak kitaplar
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Grup Çalışması
9 Bitkilerde N, P ve K analizlerinin anlatılması Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Bitkilerde N, P ve K analizlerinin yapılması Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Grup Çalışması
11 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav
12 Bitkilerde Fe, Cu, Zn ve Mn analizlerinin anlatılması Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Bitkilerde Fe, Cu, Zn ve Mn analizlerinin yapılması Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
14 Bitki analiz sonuçlarının yorumlanması ve rapor hazırlanması Ders notları ve kaynak kitaplar
15 Mineral gübrelerde N, P ve K analizleri ve Organik gübrelerin analizi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar