DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Fiziği BBT   385 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Alkhan SARIYEV
Dersi Verenler
Prof.ALKHAN SARIYEV1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel toprak fiziksel özelleiklerinin belirlenmesi, Toprak bünyesi ve Yapısı, Gözenklilik, Toprak suyu ve Toprak sıcaklığı, Havalanma konularının fiziksel verimlilik üzerinde etkilerini bilmektir.
Dersin İçeriği
Gözenekli Toprak Ortamı; Toprak bünyesi ve yapısı; Toprak su içeriği ve çeşitleri, potansiyeli, yarayışlılığı ve toprak su karakteristik eğrisi; Hidrolik iletkenlik, Toprakta suyun akımı, infiltirasyon; Toprak sıcaklığı ve toprakta ısı akımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel toprak fiziksel özelliklerinin fiziksel verimlilik üzerindeki etkilerini belirlemek
2) Toprak Su içeriği konularını anlatmak
3) Toprak sıcaklığı konularını anlatmak
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak gözenekliliği;Topraklarda gözeneklerin sınıflandırılması; Topraklarda gözenek ölçümü; Toprak hacim ağırlığı Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
2 Toprak bünyeyesi; Bünya analiz yöntemleri; Toprak yapısı; Toprak yapısının sınıflandırılması; Agregatların oluşumu (gelişimi) ve dayanıklılığı; Toprakta yapısal analiz ve ölçümü. Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
3 Toprak su içeriği; Kütle esasına göre ölçüm; Hacim esasına göre su içeriği; Eşdeğer su derinliği; Doygunluk derecesi; Toprak su içeriğine ilişkin dönüşüm formülleri. Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
4 Toprak su içeriğinin gravimetrik yöntemle ölçülmesi; Toprak su içeriğinin dolaylı olarak ölçülmesinde kullanılan yöntemler. PROBLEMLER Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
5 Toprak suyu enerjisi ve ölçümü; Kapilerite; Toprak suyu potansiyeli/enerjisi ölçüm birimleri Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
6 Suya doygun koşulardaki hareket; Darcy yasaı; Suya doymamış koşullardaki hareket Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
7 Toprak suyu matriks yükünün ölçümü, tansiyometreler; Toprak suyu karakteristik eğrisi; Suyun toprakta tutulması; Bitkiye yararlı su. Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
8 Ara Sınav Temel Toprak Bilgisi olmalı Yazılı Sınav
9 Serbest drenaj yöntemi ile hidrolik iletkenlik ölçümü; Suya doygun koşullarda hidrolik iletkenlik (geçirgenlik) ölçümü; Sabit su yükü altında geçirgenlik ölçümü; Değişken su yükü altında toprak geçirgenliğinin ölçümü. Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
10 Toprak içinde O2/CO2 hareketi, karışması ve nedenleri; Gaz difüzyonu ve temel kavramlar ; Toprakta gaz difüzyonu Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
11 Toprakta tuz hareketinin matematiksel tanımı; Karışmalı yıkama; Yıkama denemeleri, temel kavramlar; Kılcal borularda yıkanma Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
12 Toprakta ısı hareketine ilişkin genel tanımlar; Kondüksiyonla ısı iletiminin matematiksel tanımı Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
13 Toprak sıcaklığının Sin fonksiyonu ile kestirimi ; Isı iletimi denkleminin Sin eğrisi çözümü . Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
14 Toprak termal özelliklerinin belirlenmesi Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
15 Toprakların Fiziksel Verimlilik Bakımdan değerlendirilmesi Temel Toprak Bilgisi olmalı Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Temel Toprak Bilgisi olmalı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar