DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Biyokimyası ZMT   308 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Emin Bülent ERENOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.EMİN BÜLENT ERENOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere bitkilerin yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için gerekli olan biyokimyasal reaksiyonları, bitkisel üretim ve bitkilerin kaliteleri üzerindeki rollerini kimya ve biyoloji bilimlerinden yararlanarak moleküler düzeyde vermek.
Dersin İçeriği
Dersin kapsadığı konular: i) Bitki Hücrelerinde Enerji Üretimi, ii) C3 Bitkilerinde Fotosentez: Benson-Calvin Döngüsü ve Fotorespirasyon, iii) Karbondioksit Yoğunlaştırma Mekanizmaları: C4-Fotosentezi ve CAM, iv) Karbonhidrat Biyokimyası, v) Bitkisel Lipidler-Metabolizmaları ve fonksiyonları, vi) Azot Bağlanması (Fiksasyonu), vii) Azot Metabolizması, viii) İkincil Metabolizma, ix) Bitkisel Pigmentler, x) Bitkilerde Genom Organizasyonu ve Protein Sentezi, xi) Genin Kendini İfadesinin Yönetimi, xii) Gelişimin Moleküler Kontrolü ve xiii) Hücre Kültürü, Transformasyon ve Gen Teknolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fotosentezle ilişkili olan kaynak (source) ve boşaltım (sink) organlarının yapıları ve görevleri ve bitkilerde karbonhidrat, protein ve yağ üretimleri hakkında temel bilgiler edinir
2) Azot ve S gibi besin elementlerinin asimilasyonları ve bunlarla ilişkili organik bileşiklerin sentezlenmeleri hakkında yeterli bilgiye sahip olur
3) Kuraklık, sıcak-soğuk, don ve aşırı radyasyon gibi stres koşullarında bitkierde meydana gelen biyokimyasal değişiklikleri tanır
4) Bitkisel yaşamın olmazsa olmazı olan gen metabolizması ve gelişimin moleküler kontrolü konularında temel bilgilere sahip olur
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş-Bitki Hücrelerinde Enerji Üretimi - Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bitki Hücrelerinde Enerji Üretimi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 C3 Bitkilerinde Fotosentez: Benson-Calvin Döngüsü ve Fotorespirasyon Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Karbondioksit Yoğunlaştırma Mekanizmaları: C4-Fotosentezi ve CAM Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Karbonhidrat Biyokimyası Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bitkisel Lipidler- Metabolizmaları ve fonksiyonları Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Azot Bağlanması (Fiksasyonu) Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav
9 Azot Metabolizması Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 İkincil Metabolizma Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Bitkisel Pigmentler Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Bitkilerde Genom Organizasyonu ve Protein Sentezi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Genin Kendini İfadesinin Yönetimi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Gelişimin Moleküler Kontrolü Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Hücre Kültürü, Transformasyon ve Gen Teknolojisi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar