DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Biyokimyası ZMT   308 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Emin Bülent ERENOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.EMİN BÜLENT ERENOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere bitkilerin yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için gerekli olan biyokimyasal reaksiyonları, bitkisel üretim ve bitkilerin kaliteleri üzerindeki rollerini kimya ve biyoloji bilimlerinden yararlanarak moleküler düzeyde vermek.
Dersin İçeriği
Dersin kapsadığı konular: i) Bitki Hücrelerinde Enerji Üretimi, ii) C3 Bitkilerinde Fotosentez: Benson-Calvin Döngüsü ve Fotorespirasyon, iii) Karbondioksit Yoğunlaştırma Mekanizmaları: C4-Fotosentezi ve CAM, iv) Karbonhidrat Biyokimyası, v) Bitkisel Lipidler-Metabolizmaları ve fonksiyonları, vi) Azot Bağlanması (Fiksasyonu), vii) Azot Metabolizması, viii) İkincil Metabolizma, ix) Bitkisel Pigmentler, x) Bitkilerde Genom Organizasyonu ve Protein Sentezi, xi) Genin Kendini İfadesinin Yönetimi, xii) Gelişimin Moleküler Kontrolü ve xiii) Hücre Kültürü, Transformasyon ve Gen Teknolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fotosentezle ilişkili olan kaynak (source) ve boşaltım (sink) organlarının yapıları ve görevleri ve bitkilerde karbonhidrat, protein ve yağ üretimleri hakkında temel bilgiler edinir
2) Azot ve S gibi besin elementlerinin asimilasyonları ve bunlarla ilişkili organik bileşiklerin sentezlenmeleri hakkında yeterli bilgiye sahip olur
3) Kuraklık, sıcak-soğuk, don ve aşırı radyasyon gibi stres koşullarında bitkierde meydana gelen biyokimyasal değişiklikleri tanır
4) Bitkisel yaşamın olmazsa olmazı olan gen metabolizması ve gelişimin moleküler kontrolü konularında temel bilgilere sahip olur
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)