DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mezuniyet Çalışması MU   416 8 0 1 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yalçın GÜLÜT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKEMAL YALÇIN GÜLÜT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, belirli bir konuda farklı öğretim üyelerinin danışmanlığı altında öğrencilerin teorik veya uygulamalı bir araştırma yaparak, bu çalışmayı bilimsel yazım kurallarına uygun bir rapor halinde sunma bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Araştırma yöntemleri ve istatistik analizlerin kullanımı, çalışma konusunun belirlenmesi, dispozisyon oluştruma, edinilen bilgileri düzgün bir metin haline getirme, final raporu hazırlama ve sunma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma, planlama, uygulama, problem çözme, değerlendirme ve yorum yapma becerilerini geliştirebilecektir
2) Yapacağı çalışmanın mesleki açıdan önemini ortaya koyabilecektir
3) Mesleki bilgi ve becerilerini araştırma yaptığı konuda kullanabilecektir
4) Gerekli bilgiye ulaşabilmek amacıyla disiplinlerarası çalışmalarda ve girişimlerde bulunabilecektir
5) Elde ettiği bilgileri mantıksal bir sırayla değerlendirebilecektir
6) Edindiği bilgileri ve çalışmalarına ait sonuçları düzgün bir metin halinde sunabilecektir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)