DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Mikrobiyoloji BBT   109 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sadık DİNÇER
Dersi Verenler
Prof.Dr.SADIK DİNÇER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
temel mikrobiyoloji bilgisi kavratılacaktır
Dersin İçeriği
mikroorganizmaların morfolojisi, hücre yapısı, mikrobiyal gelişmenin kontrolü, mikrobiyal ekoloji, mikroorganizma genetiği ve sınıflandırması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mikrobiyolojinin tarihçesini kavrar
2) mikroorganizmalar morfolojisini öğrenir
3) mikroorganizmalar morfolojisini öğrenir
4) mikroorganizmaların hücre yapısını öğrenir
5) mikroorganizmaların hücre yapısını öğrenir
6) mikrobiyal gelişmenin aşamalarını öğrenir
7) mikrobiyal gelişmenin kontrolünü öğrenir
8) vize
9) mikrobiyal gelişmenin kontrolünü öğrenir
10) mikroorganizmaların çoğalma çeşitliliğini öğrenir
11) mikroorganizmalardaki madde değişimini öğrenir
12) mikroorganizmalardaki madde değişimini öğrenir
13) Mikrobiyal ekoljiyi öğrenir
14) Mikroorganizma genetiğini öğrenir
15) Mikroorganizma sınıflandırmasını öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 mikrobiyolojiye giriş kaynak taraması
2 Mikroorganizmaların morfolojileri kaynak taraması
3 Mikroorganizmaları hücre yapıları kaynak taraması
4 Mikroorganizmaları hücre yapıları kaynak taraması
5 mikroorganizmaların gelişmesi kaynak taraması
6 mikroorganizmaların gelişmesi kaynak taraması
7 mikrobiyel gelişmenin kontrolü kaynak taraması
8 Ara Sınav vize
9 mikrobiyel gelişmenin kontrolü kaynak taraması
10 Mikroorganizmalarda madde değişimi kaynak taraması
11 Mikrobiyel ekoloji kaynak taraması
12 mikroorganizma genetiği kaynak taraması
13 mikroorganizma genetiği kaynak taraması
14 mikroorganizma sınıflandırması kaynak taraması
15 mikroorganizma sınıflandırması kaynak taraması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar