DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genetik BBT   114 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Bahri Devrim ÖZCAN
Dersi Verenler
Doç.Dr.BAHRİ DEVRİM ÖZCAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genetiğin temel prensiplerini kavrar, bitki ıslahının genetik dayanaklarını kullanarak bitkisel üretime katkı sağlar
Dersin İçeriği
Genetik kavramı, Mendel açılımı, Mendel açılımından sapmalar, bağlantı ve rekombinasyon, nükleik asitler, DNA'nın replikasyonu, genin yapısı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler genetik materyalin yapı ve fonksiyonlarını kavrar.
2) Gen, genotip, fenotip kavramlarını anlar ve ilişkilendirir
3) Nükleik asitlerin yapısını bilir
4) Rekombinasyon frekanslarına göre genleri kromozomlar üzerinde haritalar
5) DNA'nın replikasyonunu kavrar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genetik kavramlar http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
2 Mayoz ve mitoz bölünmeler http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
3 Mendel yasaları http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
4 Mendel genetiğinden sapmalar http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
5 Melezlemeler http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
6 Cinsiyet ve cinsiyete bağlı kalıtım http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
7 Bağlantı ve rekombinasyon http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
8 Ara Sınav http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
Yazılı Sınav
9 Arasınav Arasınav Yazılı Sınav
10 Genin yapısı, genetik kodlama ve transkripsiyon http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
11 Protein sentezi http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
12 Gen çalışmasının kontrolü http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
13 Kromozom ve genom mutasyonları http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
14 Virüs bakteri ve genomlar http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
15 Final hazırlık http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar