DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Zootekni BBT   124 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mikail BAYLAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MİKAİL BAYLAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HASAN RÜŞTÜ KUTLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı hayvan yetiştirme hakkında bilgi ve beceriyi artırmaktır.
Dersin İçeriği
Hayvan türleri, hayvan ırkları, hayvanların verimleri ve ekonomisi, üreme, genel hayvancılık terimleri, hayvan besleme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çiftlik hayvanlarını tanır
2) Çiftlik hayvanlarının verimlerinin ne olduğunu ve ekonomisini bilir
3) Çiftlik hayvanlarını besleyebilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünya ve Türkiye hayvancılığına genel bakış okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
2 Çiftlik hayvanlarında üreme okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
3 Hayvan ıslahı okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Sığır yetiştiriciliği okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 Koyun yetiştiriciliği okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Keçi Yetiştiriciliği okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
7 Kanatlı hayvan yetiştiriciliği okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Beslemeye giriş okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Çiftlik hayvanlarında sindirimi sistemleri okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
11 Yemlerin sınıflandırılması okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
12 Kaba yemler okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
13 Kaba yemler okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
14 Kesif yemler okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
15 Karma yemler okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar