DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeoloji-jeoformoloji BBT   126 2 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Suat ŞENOL
Dersi Verenler
Prof.Dr.SUAT ŞENOL1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.NUSRET NURLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprakların oluştuğu ana materyaller ve yeryüzü şekillerini anlamak tanımak yerkürenin doğal yapısını kavramaktır. Yeryüzünde yaygın olarak bulunan kayaçların mineralojik ve kimyasal yapısının anlaşılması, jeomorfolojik güçler ve özellikle akarsular tarafından oluşturulan yer şekillerinin özellik ve oluşumlarının açıklanmasıdır.
Dersin İçeriği
Yerkürenin oluşumu, jeolojik zaman çizelgesi, kayaç çeşitleri, volkanik kayaçlar, magmatik kayaçlar ve tortul kayaçlar çeşitleri, mineralojik bileşim ve özellikleri, jeomorfolojik güçler, jeolojik yapı, kütle hareketleri, akarsuların oluşturduğu yer şekilleri, rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri, kıyılarda oluşan yer şekilleri, karstik yeryüzü şekilleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeryüzünde yaygın olarak bulunan kayaçları tanır ve özelliklerini bilir.
2) Kayacı oluşturan mineralleri tanır
3) Tortul, metamorfik ve magmatik kayaçları birbirinden ayırt edebilir
4) Kayaçların oluşumu hakkında bilgi sahibi olur.
5) Yeryüzü şekillerinin oluşumunda etkili olan jeomorfolojik güçler ve etkileri hakkında bilgi sahibi olur
6) Akarsular tarafından oluşturulan yer şekillerini kavrar ve tanır
7) Rüzgar ve buzullar tarafından oluşturulan yer şekillerini kavrar ve tanır
8) Kıyılarda oluşan yer şekillerini kavrar ve tanır
9) Karstik yer şekillerini kavrar ve tanır.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kayaçlar, tanımı oluşu ve sınıflaması Ders kaynaklarının temin edilmesi Anlatım
Tartışma
2 Magmatik kayaçlar Kaynak araştırması ve ders notlarından ilgili konunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
3 Tortul kayaçlar Kaynak araştırması ve ders notlarından ilgili konunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
4 Metamorfik Kayaçlar Kaynak araştırması ve ders notlarından ilgili konunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
5 Metamorfizma Çeşitleri Kaynak araştırması ve ders notlarından ilgili konunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
6 Volkanik Kayaçların Sınıflaması, derinlik Kayaçları Kaynak araştırması ve ders notlarından ilgili konunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
7 1. Ara sınav İşlenmiş konuların tekrarı Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Kaynak araştırması ve ders notlarından ilgili konunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
9 Jeomorfolojik güçler, ayrışma ve kütle hareketleri Kaynak araştırması ve ders notlarından ilgili konunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
10 Jeolojik yapı ile yeryüzü şekilleri arasındaki ilişkiler Kaynak araştırması ve ders notlarından ilgili konunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Akarsuların oluşturduğu yer şekilleri Kaynak araştırması ve ders notlarından ilgili konunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
12 Akarsuların oluşturduğu yer şekilleri Kaynak araştırması ve ders notlarından ilgili konunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kıyılarda oluşan yeryüzü şekilleri, rüzgarların oluşturduğu yeryüzü şekilleri Kaynak araştırması ve ders notlarından ilgili konunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Karstik yeryüzü şekilleri Kaynak araştırması ve ders notlarından ilgili konunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Arazi çalışması Uygulama alanına ait bilgi ve veri araştırması Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları 1. ara sınavdan sonra İşlenmiş konuların tekrarı - İşlenmiş konuların tekrarı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar