DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Drenaj BBT   214 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mahmut ÇETİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MAHMUT ÇETİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sulu tarım alanlarında optimum bitkisel üretim için su ve tuz dengesini sağlayacak mühendislik çalışmalarının temellerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Drenajın tanımı, önemi ve tarihçesi. Drenaj yönünden toprak-bitki-su ilişkileri, tarım alanlarında su ve tuz dengesi prensipleri. Drenaj etütleri: Büro çalışmaları ile ön verilerin toplanması, arazi çalışmaları, araziden veri toplanması, büroda verilerin değerlendirilmesi. Drenaj sistemleri: açık drenaj ve kapalı drenaj. Drenaj sistemlerinin planlanması ve projelendirilmesi. Taban suyu izleme ve değerlendirme faaliyetleri. Drenaj sistemlerinin işletme-bakım ve onarımı, drenaj makinaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal üretimde drenajın önemini bilir.
2) Drenaj etütlerini yapar, veri toplar; veriyi sentezler ve projelemeye yönelik bilgiler üretir.
3) Drenaj problem alanlarını tanımlar; kapalı ve açık drenaj sistemlerini öğrenir ve uygulamayla bütünleştirir
4) Drenaj sistemlerini planlar, projeler ve sorunlara çözümler üretir.
5) Uygulamadaki drenaj sistemlerini değerlendiririr, irdeler ve eksikliklerini saptayarak modernize eder.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Drenajın tanımı, önemi ve tarihçesi. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje / Tasarım
2 Drenaj yönünden toprak-bitki-su ilişkileri, tarım alanlarında su ve tuz dengesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
Problem Çözme
3 Drenaj yönünden toprak-bitki-su ilişkileri, tarım alanlarında su ve tuz dengesinin önemi ve prensipleri (Devam) Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
4 Drenaj etütleri: Giriş; toprak, topoğrafya, jeolojik vb. olası ön bilgilerin toplanması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
5 Drenaj etütleri: Geçirgenlik etütlerinin arazide yapılması, yöntem ve uygulamalar Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Drenaj etütleri: Taban suyu derinliğinin ölçülmesi, taban suyu gözlem kuyuları, piyezometreler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Drenaj etütleri: Taban suyu kalitesinin saptanması, taban suyu örneklemesi ve analizler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
9 Açık drenaj sistemleri projeleme prensipleri, kriterler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
10 Açık drenaj sistemleri projeleme prensipleri, kriterler (Devam) Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kapalı drenaj sistemlerine giriş: Sistemin tanıtımı Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje / Tasarım
12 Kapalı drenaj sistemleri: Projeleme kriterleri, teorik esaslar Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
13 Kapalı drenaj sistemleri: Projeleme kriterleri, teorik esaslar (devam); mol drenajı ve yararları Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kapalı drenaj sistemleri: Projeleme kriterleri, teorik esaslar (devam); mol drenajı ve yararları Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Drenaj sitemlerinin işletilmesi, bakım ve onarımı; drenaj makinaları Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuların tamamı, verilen ders notu, yardımcı kaynaklar ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar