DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Koruma BBT   215 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sibel UYGUR
Dersi Verenler
Prof.Dr.SİBEL UYGUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zararlı tanımını, böcekleri, bunları diğer arthropodlardan ayırmayı, böceklerin genel morfolojisini ve başkalaşımını öğretmek, ekonomik anlamda zarar yapan önemli böcek takımları ve bazı önemli familyalar hakkında bilgi vererek bunların mücadelesi hakkında bilgiler vermek. Fitopatoloji ve Herbolojinin tanımı, çalışma alanları, bitkileri hastalandıran canlı ve cansız faktörler, bitki patojenlerinin genel özellikleri ve simptomları, yabancı otlar ve genel özellikleri ile bunların mücadeleleri hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Hastalık ve zararlı etmenlerin tanınması, biyolojileri ve genel mücadele yöntemeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki Korumanın ve fitopatolojinin tanımı, tarihçesi ve çalışma alanlarını öğrenmek
2) Zararlı kavramı ve önemini öğrenmek
3) Bitkilerde hastalık yapan canlı ve cansız etmenleri bilmek
4) Bitkilere zarar veren böcekleri ve yaşamlarını öğrenmek
5) Bitki hastalıklarını ve döngülerini bilmek
6) Kültür bitkilerinde zararlı olan önemli böcek türlerini öğrenmek
7) Bitki patojen virüsleri ve genel mücadele yöntemlerini öğrenmek
8) Akarlar, Nematodlar, Salyangoz ve Diğer Zararlıları bilmek
9) Bitki patojen bakterileri ve genel mücadele yöntemlerini öğrenmek
10) Bitki Zararlılarına Karşı Savaş Yöntemlerini öğrenmek
11) Bitki patojen virüsleri ve genel mücadele yöntemlerini öğrenmek
12) Zararlılarla Kimyasal Savaşı öğrenmek
13) Yabancı otlar, genel özellikleri ve mücadele yöntemlerini öğrenmek
14) Biyolojik ve tüm savaşı öğrenmek
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki Koruma nedir, Fitopatolojinin tanımı, tarihçesi ve çalışma alanları Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
2 Zararlı Tanımı, Zararlılar ile Savaşın Önemi ve Tarihçesi, Bitkilerde Zarar Oluşturan Etmenler (böcekler, akarlar, nematodlar) Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
3 Bitkilerde hastalık yapan canlı ve cansız etmenler Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
4 Böceklerde Üreme, Böceklerde Gelişme, Başkalaşım, Larva ve Pupa Tipleri Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
5 Paraziter hastalık döngüsü ve dönemleri Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
6 Bitki Koruma Açısından Önemli Böcek Takımlarının Tanınması ve Kültür Bitkilerinde Zararlı Olan Önemli Türler Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
7 Bitkilerde hastalık yapan virüslerin genel özellikleri, simptomları ve mücadele yöntemleri Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Akarlar, Nematodlar, Salyangoz ve Diğer Zararlılar Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
10 Bitkilerde hastalık yapan bakterilerin genel özellikleri, simptomları ve mücadele yöntemleri Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
11 Bitki Zararlılarına Karşı Savaş Yöntemleri, Yasal, Kültürel, Fiziksel, Biyotekniksel Savaş Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
12 Bitkilerde hastalık yapan fungusların genel özellikleri, simptomları ve mücadele yöntemleri Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
13 Zararlılarla Kimyasal Savaş Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
14 Yabancı otlar, genel özellikleri ve mücadele yöntemleri Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
15 Biyolojik Savaş, Tüm Savaş Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar