DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Yetiştirme Ortamları BBT   216 4 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.İBRAHİM ORTAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Topraklı ve topraksız yetiştiriciliğin genel özellikleri, topraksız yetiştirme ortamlarının sınıflandırılması, özellikleri ve kullanımı konularını öğretmek
Dersin İçeriği
Bitki yetiştirme ortamlarının tanıtılması: toprakların ve diğer bitki yetiştirme ortamlarının özellikleri, topraksız tarımın tarihçesi, yetiştirme ortamlarının sınıflandırılması- kullanım amaçları-avantaj ve dezavantajları, yetiştirme ortamlarında kullanılacak materyallerde olması gereken fiziksel ve kimyasal özellikler-karışabilirlikleri, bitki besleme açısından katı ve sıvı ortam kültürleri, topraksız tarım ve çevre.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Topraklı ve topraksız yetiştiriciliğin farklarını bilir
2) Topraksız tarımda kullanılan yetiştirme ortamlarının özelliklerini bilir ve en uygun ortamı, oranı ve tekniği kullanır
3) Yetiştirme ortamı-beslenme ilişkisini kurar ve kaliteli, ekonomik ve çevreci bir üretim yapar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Topraklı ve topraksız yetiştiriciliğe genel bir bakış ön okuma Anlatım
2 Toprakların ve diğer yetiştirme ortamlarının genel özellikleri ön okuma Anlatım
3 Topraksız tarımın tarihçesi ve teknikleri ön okuma Anlatım
4 Substrat kültürü (organik substratlar: Torf, hindistancevizi torfu, ağaç kabuğu, talaş vb; Sentetik organik substratlar) ön okuma Anlatım
5 Substrat kültürü (inorganik substratlar: kum ve çakıl, perlit, pomza, vermikulit, zeolit, kayayünü, genleştirilmiş kil vb) ön okuma Anlatım
6 Substrat kültüründe besin çözeltisi kavramı ve gübreler ön okuma Anlatım
Tartışma
7 Substratların tekrar kullanılabilirliği-karışabilirlikleri ön okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Genel çalışma Yazılı Sınav
9 Su kültürü teknikleri ön okuma Anlatım
10 Su kültürü teknikleri (devam) ön okuma Anlatım
11 Su kültürü teknikleri (devam) ön okuma Anlatım
12 Su kültürü (su kalitesi, besin elementleri, çözeltinin özellikleri) ön okuma Anlatım
13 Su ve substrat kültürlerinin avantaj ve dezavantajları ön okuma Anlatım
14 Bitki besleme açısından katı ve sıvı ortam kültürleri ön okuma Anlatım
Tartışma
15 Topraksız tarım teknikleri ve seracılıkta kullanımı, topraksız tarım ve çevre ilişkisi ön okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Final Sınavı Genel çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar