DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası BBT   403 7 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa GÖK
Dersi Verenler
Prof.Dr.MUSTAFA GÖK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere toprak ortamında faaliyet yapan mikroorganizmaların çevre ile olan ilişkilerini anlatmak; toprak verimliliği, bitkilerin beslenmesi ve besin elementlerinin döngüsü açısından mikroorganizmaların önemini ve bu faaliyetler sırasında olagelen biyokimyasal reaksiyonları tanıtmak.
Dersin İçeriği
Mikrobiyel yaşam ortamı olarak toprak, toprakta mikrobiyel populasyon varlığı ve ölçüm yöntemleri, mikroorganizmaların beslenme şekilleri ve enerji kazanımı, enzimler ve görevleri, mikroorganizmalar arası ilişkiler, C-döngüsü, nişasta-selüloz parçalanması, nitrifikasyon, amonifikasyon, denitrifikasyon, mikrobiyel N2-fiksasyonu, Rhizobiyal biyogübre üretimi, Rhizobium aşılaması, mikroorganizma-pestisit ilişkileri, P-döngüsü, S-döngüsü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprak mikroorganizmalarının bitki besleme ve gübreleme açısından önemini kavrar
2) Toprak mikroorganizmalarını besi ortamında tanır, sayar ve mikrobiyel gübre üretimi amacıyla çoğaltabilir
3) Toprak mikroorganizmalarının çevre açısından önemini kavrar
4) Toprakların biyolojik aktivitesi hakkında yorum yapabilir ve biyolojik aktiviteyi ölçer
5) Toprak mikroorganizmalarının besin elementleri döngüsü açısından önemini bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikrobiyel yaşam ortamı olarak toprak Ders içeriği hakkında bilgi edinme Anlatım
2 Toprakta mikrobiyel populasyon varlığı ve ölçüm yöntemleri Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
3 Mikroorganizma beslenme şekilleri ve enerji kazanımı Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
4 Enzimler ve görevleri Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
5 Mikroorganizmalar arası ilişkiler, ödev kontrol ve tartışma Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
6 C-döngüsü ve CO2 tayini Anlatılan konuların gözden geçirilmesi, laboratuvar hazırlığı Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Nişasta-selüloz parçalanması Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Nitrifikasyon, amonifikasyon, denitrifikasyon Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
10 Mikrobiyel N2-fiksasyonu, ödev kontrol ve tartışma Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
11 Rhizobiyal biyogübre üretimi Laboratuvar uygulama hazırlığı Deney / Laboratuvar
12 Rhizobium aşılaması Laboratuvar uygulama hazırlığı Deney / Laboratuvar
13 Mikroorganizma-pestisit ilişkileri Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
14 P-döngüsü, S-döngüsü Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
15 Genel Değerlendirme Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların gözden geçirilmesi, sınav hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar