DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzaktan Algılama ve Cbs BBT   451 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Mehmet Eren ÖZTEKİN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.MEHMET EREN ÖZTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz tarımında önemli teknolojik gelişmelerin başında gelen Uydu verilerinin ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulama alanları anlatılacaktır. Bu konularda temel bilgiler verilecek, farklı yöntem ve yaklaşımlar sunulacaktır. Bu uygulamalar sonucunda elde edilecek bilgilerin yorumlanacağı ve üretilen bilgilerden etkin yararlanma olanakları tartılaşacaktır.
Dersin İçeriği
Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerin temel prensipleri. Algılayıcı platromlar ve yansıma prensipleri. Bitki, toprak ve su yüzeylerinin yansıma özellikleri. Uzaktan Algılamada görüntü işleme yöntemleri ve sınıflandırmalar. Sonuçların değerlendirilmesi ve doğruluk analizleri. CBS nin tanımı ve veri kaynakları. Sisteme veri girişi ve düzenleme. Veri analiz yöntemleri. Sonuç haritalarının üretimi ve yorumu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uydu verilerinin tarımda kullanımları ve uygulama alanlarını kavrar
2) Uzaktan Algılama yardımı ile toprak ve bitkilerin gözlenmesi ve haritalanması temel bilgilere sahip olur
3) Arazi kullanımdaki zamansal değişimlerin ve mevcut kullanımın izlenmesi çalışmalarında farklı yaklaşımları oluşturur
4) CBS nin uygulama alanları ve temel prensiplerini bilir
5) CBS nin mantıksal oluşumu ve veri ilişkilerini irdeler
6) CBS ve uzaktan algılama bağlantılarının tarım da etkin kullanımını yapar
7) CBS veri analiz temellerini oluşturur
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uzaktan algılamanın tanımı ve uygulama alanları Anlatım Anlatım
2 Algılayıcı platformlar ve özellikleri Anlatım
3 Yansıma prensipleri ve elekromanyatik spektrum Anlatım
4 Toprak ve bitkilerin yansıma karakteristikleri ve yansımayı etkileyen faktörler Anlatım
5 Görüntü işleme, geometrik ve radyometrik düzeltmeler, ve görüntü zenginleştirme yöntemleri Anlatım
6 Sınıflama yöntemleri: kontrollü ve kontrolsüz sınıflamalar Anlatım
7 Görüntü yorumlama ve doğruluk analizleri, örnek uygulamalar Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve uygulama alanları Anlatım
10 Projeksiyon yöntemleri, Geo-referans ve koordinat sistemleri Anlatım
11 Coğrafik doğrulama, CBS bileşenleri ve sistem yapıları Anlatım
12 Raster ve Vektör temsil etme Anlatım
13 CBS verilerinin sınıflandırılması, topolojik ilişkiler ve veri kaynakları Anlatım
14 Veri toplama, depolama ve veri tabanı yapıları, coğrafi analizler Anlatım
15 Tarım ve çevre çalışmalarında örnek uygulamalar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar